Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5285 > Religie Nr. 5285 de vineri, 2 septembrie 2016  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 31

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

ASCULTAREA DE DUMNEZEU

MARE ESTE DUMNEZEU!

ASCULTAREA DE DUMNEZEU

După ce am văzut cine este Dumnezeu, unde se află El și care sînt dovezile pentru a demonstra existența Lui în acest Univers, să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi. Răspunsul îl aflăm în Sfînta Scriptură. Iată ce scrie Sfîntul Apostol Pavel în prima Epistolă către Timotei: 

"Cel ce voiește ca toți oamenii să se mîntuiască și la cunoștința adevărului să vină" (Timotei 2, 4). 

Dumnezeu ne-a dăruit Cartea Cărț [...]


 

Despre datoria de a ierta celor ce ne greșesc Despre datoria de a ierta celor ce ne greșesc

(fragment predica Pr. Cleopa)


"Cea mai mare virtute creștină este iubirea. Ea este viața noastră și avem nevoie de ea ca de aer. De aceea, spune Sfîntul Evanghelist Ioan: Dumnezeu este iubire. Iar iertarea, împăcarea, milostenia, cercetarea bolnavilor, primirea străinilor și altele asemenea sînt fiicele cele mai mari ale iubirii creștine. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele, sînt poruncile cele mai mari din Sfînta Evanghelie care stau la temelia mîntuirii noastre. De felul cum vom ști să iertăm, să ajutăm pe [...]


 

Duminica a 11-a după Rusalii

Pilda datornicului nemilostiv

23. De aceea, asemănatu-s-a împărăția cerurilor omului împărat care a voit să se socotească cu slugile sale.
24. Și, începînd să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanți.
25. Dar neavînd el cu ce să plătească, stăpînul său a poruncit să fie vîndut el și femeia și copii și pe toate cîte le are, ca să se plătească.
26. Deci, căzîndu-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicînd: Doamne, îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot.
27. Iar stăpînul slu [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU