Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5184 > Religie Nr. 5184 de vineri, 8 aprilie 2016  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 30

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

Sfîntul Mc. Sava Gotul de la Buzău, mărturisitor al lui Hristos

12 aprilie

Sfîntul Mc. Sava Gotul de la Buzău, mărturisitor al lui Hristos

"După moartea împăratului Constantin cel Mare, a urmat din nou un puternic val de persecuții împotriva creștinilor. Goții păgîni conduși de Atanaric au declanșat represalii puternice și împotriva creștinilor din ținuturile stăpînite de ei. Păgînii le impuneau creștinilor să mănînce din cărnurile jertfite idolilor. Acei creștini care refuzau acest lucru erau foarte crunt persecutați și chiar omorîți. În asemenea încercare mare, unii păgîni, binevoitori, sfătuindu-se între ei, ofereau unor cr [...]


 

Duminica a 4-a din Post

Fericirile

EV. Matei 4, 25; 5, 1-12


25. Și mulțimi multe mergeau după El, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.
1. Văzînd mulțimile, Iisus S-a suit în munte, și așezîndu-se, ucenicii Lui au venit la El.
2. Și deschizîndu-și gura, îi învăța zicînd:
3. Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor.
4. Fericiți cei ce plîng, că aceia se vor mîngîia.
5. Fericiți cei blînzi, că aceia vor moșteni pămîntul.
6. Fericiți cei ce flămînzesc și însetea [...]


 

Cunoașterea lui Dumnezeu

Mare este Dumnezeu!

Cunoașterea lui Dumnezeu

DIALOGURI CU Sava Bogasiu


În teologia ortodoxă, un loc important îl ocupă învă­ță­tura despre Dumnezeu, ca existență personală absolută, care este implicată în însăși noțiunea de credință religioasă, fiind obiectul, motivul și autoritatea acesteia, constituind totodată focarul și punctul de plecare al tuturor adevărurilor și fundamentărilor credinței creștine. 


Existența și prezența lui Dumnezeu sînt presante, căci, fără El, viața pămîntească este fără sens, iar desăvîrșirea morală și mîntuirea nu au conț [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU