Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5179 > Religie Nr. 5179 de vineri, 1 aprilie 2016  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 30

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

CRUCEA LUI IISUS HRISTOS NE SFINȚEȘTE CRUCEA NOASTRĂ

Duminica a 3-a din Post

CRUCEA LUI IISUS HRISTOS NE SFINȚEȘTE CRUCEA NOASTRĂ

Postul Mare pe care l-am început cu aju­torul lui Dum­ne­zeu, de trei săp­­tămîni, este aseme­nea unei călătorii spre muntele Golgo­ta, locul de răstignire pe Cruce a Mîntuitorului Iisus Hristos.  Ca în orice drumeție, avem nevoie de cîte un popas, pentru a ne întări, a prinde putere și curaj, ca să conti­nuăm drumul mai departe. Biserica, cea care este ,"mama noastră duhovnicească", cunoscîndu-ne osteneala acestui post - ce seamănă cu un drum ce urcă mereu - ne-a pus astăzi, în a t [...]


 

Despre iertare

"Unii s-au predat pe ei ostenelilor și sudorilor pentru a dobîndi iertare. Dar cel ce nu ține minte răul a luat-o înaintea acestora, dacă-i adevărat cuvîntul «iertați repede și vi se va ierta din belșug» (Luca 6,37) - spune undeva sfîntul apostol și evanghelist Luca. Deci secretul acesta este: a te împăca cu dușmanul tău chiar în ziua aceea. «Să nu apună soarele în mînia voastră» (Efeseni 4,26), așa ne sfătuiesc sfintele Scripturi. Să nu apună soarele în mînia voastră, și atunci e gonită [...]


 

Duminica sfintei cruci

EV. Marcu 8, 34-38


34. Și chemînd la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie.
35. Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.
36. Căci ce-i folosește omului să cîștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul?
37. Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?
38. Căci de cel ce se va r [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU