Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5107 > Religie Nr. 5107 de vineri, 18 decembrie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 24

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

Sfinții părinți după trup ai Mântuitorului

Duminica dinaintea Nașterii Domnului

Sfinții părinți după trup ai Mântuitorului

EV. MATEI 1, 1-25


1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
2. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui;
3. Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;
4. Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;
5. Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei;
6. Iesei a născut pe Davi [...]


 

Despre nașterea duhovnicească a creștinului

Duminica aceasta este numită "Duminica dinaintea Nașterii Domnului". Ea are rolul de a ne pregăti duhov­nicește pentru marele praznic al Intrupării Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria, în peștera din Bet­leem, pentru mîntuirea lu­mii.
Cea mai bună pregătire a creștinilor și a noastră pentru întîmpinarea Mîntuitorului este pocăința, mărturisirea cu căință a păcatelor și începerea unei vieți duhovnicești noi în Iisus Hristos.

Dar noi, frații mei, cum ne pregătim să pri [...]


 

BISERICA ȘI EUROPA

Măreția Bisericii Ortodoxe (PE ÎNȚELESUL TINERILOR)

BISERICA ȘI EUROPA

Dialoguri cu Sava Bogasiu


Biserica și Europa sînt două realități evidente în societatea noastră contempora­nă. Biserica, din punct de vedere dogmatic, a apărut în urmă cu aproape două mii de ani, în ziua de Rusalii, cînd S-a pogorît Sfîntul Duh peste Sfinții Apostoli și peste toți cei care în acea zi, în Ierusalim, au fost mișcați de cuvîntul înflăcărat al Sfîntului Apostol Petru primind botezul în numele Sfintei Treimi (Matei 28,19).

Ca instituție divino-umană, Biserica a fost mereu prezentă în istorie, punînd [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU