Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4955 > Religie Nr. 4955 de vineri, 15 mai 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

Despre orbirea sufletească

Viața pămîntească este scurtă și plină de suferință și amăgitoare, iar viața cerească este binecuvîntată și plină de fericire veșnică. Să părăsim păcatele care ne orbesc și ne ucid sufletul și să ne reîntoarcem la Hristos. Nu-i de ajuns să facem o cruce și să zicem: "Doamne, Doamne!" Ni se cere o profundă înnoire duhovnicească a vieții. Ni se cere să aruncăm de pe ochii sufletului tina patimilor de pînă acum, spălîndu-ne la apa Siloamului, adică la baia spovedaniei, apoi să intrăm sub [...]


 

Sfîntul Ap. Andronic și soția sa, Iunia Sfîntul Ap. Andronic și soția sa, Iunia

Sfîntul Apostol Andronic și soția sa, Iunia, erau rude cu Sfîntul Apostol Pavel. Aceștia au devenit creștini înaintea sa, după cum spune acesta în Epistola către Romani. Au propovăduit în multe locuri pe Hristos, dar sînt cunoscuți mai ales ca luminători ai Panoniei. Aceștia au întemeiat pretutindeni biserici, au izgonit duhurile necurate din oameni, au tămăduit bolnavi și au adus alinare și nădejde în sufletele celor neputincioși. [...]


 

Simpozion dedicat unor mari păstori ai Ortodoxiei, la Buzău Simpozion dedicat unor mari păstori ai Ortodoxiei, la Buzău

Miercuri, 20 mai 2015, începînd cu ora 9:00, la Catedrala arhiepiscopală "Înălțarea Domnului" din Buzău, va avea loc simpozionul intitulat "Chipuri de mari păstori ai Ortodoxiei, din trecut și de astăzi", în cadrul căruia vor fi susținute comunicări despre Sfîntul Ioan Gură de Aur și despre Mitropolitul Bartolomeu Anania. Evenimentul este organizat de Sectorul Învățămînt și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, prin Biroul de catehizare, și se însc [...]


 

Duminica orbului din naștere

Ev. Ioan 9, 1-38


1. Și trecînd Iisus, a văzut un om orb din naștere.
2. Și ucenicii Lui L-au întrebat, zicînd: Învățătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?
3. Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
4. Trebuie să fac, pînă este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, cînd nimeni nu poate să lucreze.
5. Atît cît sînt în lume, Lumină a lumii sînt.
6. Acestea zicînd, a scuip [...]


 

Catapeteasma bisericii

MĂREȚIA BISERICII ORTODOXE (PE ÎNȚELESUL TINERILOR)

Catapeteasma bisericii

DIALOGURI CU SAVA BOGASIU


În orice biserică ortodoxă altarul este despărțit de naos printr-o catapeteasmă, făcută din lemn sau din zidărie. Catapeteasma este semnul după care se cunoaște felul bisericii, dacă este ortodoxă, catolică sau protestantă. 

La bisericile catolice, în loc de catapeteasmă se află un mic gărduț despărțitor, iar la cele protestante catapeteasma lipsește cu desăvîrșire. Catapeteasma joacă un rol important în educația religioasă a celor din biserică. Ea este numită de sfin [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU