Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4893 > Religie Nr. 4893 de vineri, 13 februarie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

Ev. Matei 25, 31-46


31. Cînd va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale.
32. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre.
33. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stînga.
34. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvîntații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.
35. Căci flămînd am fost și Mi-ați dat să m [...]


 

Carte

"Educarea - Învățarea - Recreerea copilului din punct de vedere pedagogic creștin" II

de Vasilios Skiadas (teolog-pedagog)


Epoca noastră, pe lîngă alte însușiri ale ei, ar putea fi caracterizată drept una "ce are în centrul ei copilul."


Toate se întîmplă în prezent de dragul copilului: sacrificii și eforturi ale părinților, preocupări ale societății, griji ale educatorilor etc. Cu toate acestea, copilul de astăzi se simte "asuprit"  în cadrul societății contemporane de consum, în care domnesc stresul, relațiile impersonale, izolarea, degradarea calitativă continuă a vieții și multe [...]


 

Apostolicitatea Bisericii

MĂREȚIA BISERICII ORTODOXE (PE ÎNȚELESUL TINERILOR)

Apostolicitatea Bisericii

Dialoguri cu Sava Bogasiu


O altă însușire a Bisericii Ortodoxe este apostolicitatea. Adeseori, auzim cuvîntul apostol, care are înțelesul de trimis. Biserica noastră strămoșească se numește în Crez "apostolică"; deoarece ea a fost întemeiată de Mîntuitorul Iisus Hristos prin Sfinții Apostoli (Efeseni III, 20), a fost răspîndită în lume și organizată de Sfinții Apostoli, pentru că păstrează neschimbată învățătura dată de Iisus Hristos și Duhul Sfînt prin Sfinții Apostoli și, în fine, pentru că păstre [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU