Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4483 > Religie Nr. 4483 de vineri, 21 iunie 2013  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

Despre darul vorbirii în limbi

Iată cît de mare este praznicul de astăzi! S-a înălțat Hristos la cer de-a dreapta Tatălui, dar a venit la noi Duhul Sfînt Mîngîietorul, ca să ne sfințească, să ne călăuzească, și să lucreze mîntuirea sufletelor noastre. Noi toți, care ne închinăm cu dreaptă credință Preasfintei Treimi, ne împărtășim cu harul Duhului Sfînt prin cele șapte Sfinte Taine întemeiate de Hristos. Prin botez devenim fii ai lui Dumnezeu după dar și fii ai Bisericii Ortodoxe. Prin taina Ungerii cu Sfîntul Mir primim pece [...]


 

Duminica a 8-a după Paști

Duhul Sfînt în Sfînta Scriptură, în viața Bisericii și în viața noastră

Învățătura despre Sfîntul Duh, a treia Persoană a Sfintei Treimi, este ca un fir roșu care străbate Biblia de la un capăt la celălalt. Această învățătură în termeni dogmatici se numește pnevmatologie. Învățătura ortodoxă despre Sfîntul Duh se deosebește întru totul față de catolicism și protestantism. Duminica Rusaliilor, Cincizecimea sau Pogorîrea Sfîntului Duh, pe care o prăznuim duminica aceasta, ne oferă acest minunat și binecuvîntat prilej de a cugeta mai adînc la pnevmatologia ecumenică, d [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU