Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4375 > Religie Nr. 4375 de vineri, 11 ianuarie 2013  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

Duminica după Botezul Domnului

Lumina Evangheliei lui Iisus

Fiecare praznic în cinstea Mîntuitorului Iisus Hristos aduce în sufletele noastre o stare de bucurie sufletească, de nădejde și de încredere în puterea lui Dumnezeu. Aceste praznice aprind în noi lumina dragostei. Cu fiecare sărbătoare creștină noi ne luminăm sufletește pe de o parte, iar pe de altă parte Îl descoperim pe Mîntuitorul ca fiind "Lumina lumii" (Ioan 8, 12). Praznicul Bobotezei se mai numește în tradiția poporului și "praznicul luminării", deoarece în timp ce Mîn [...]


 

Nu judeca și nu vei fi judecat, cea mai scurtă cale către rai

Un păcat des întîlnit este cel al judecării (osîndirii) aproapelui. Cei care îl practică "rănesc pe aproapele, mînie pe Dumnezeu, se fac sminteală celor din jur și se păgubesc pe sine" (p. 8).  A găsi tuturor defecte, a bîrfi, a critica înseamnă a fi orb din punct de vedere duhovnicesc. Se nesocotește astfel porunca Mîntuitorului: "Nu judecați, ca să nu fiți judecați" (Matei 7, 1). Osîndirea aproapelui "dezlănțuie" alte păcate: trufia, vorbirea de rău, clevetirea și [...]


 

Inceputul propovăduirii Domnului

12. Și Iisus, auzind că Ioan a fost întemnițat, a plecat în Galileea.
13. Și părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lîngă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftali,
14. Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice:
15. "Pămîntul lui Zabulon și pămîntul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;
16. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit&qu [...]


 

Pericopa Apostolica

7. Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos.
8. Pentru aceea zice: "Suindu-Se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor".
9. Iar aceea că "S-a suit" - ce înseamnă decît că S-a pogorît în părțile cele mai de jos ale pămîntului?
10. Cel ce S-a pogorît, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple.
11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții prooroci, pe alții evangheliști, pe alți [...]


 

Despre propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu

"Și acum, frații mei, să ascultăm cuvîntul Domnului cît mai avem timp de pocăință. Iată Hristos Mîntuitorul nostru a început să predice Evanghelia în Galileea. Sfîntul Ioan Botezătorul propovăduiește pocăința în pustiul Iordanului; Sfinții toți ne vorbesc de Dumnezeu în scrierile lor; preoții, călugării și ierarhii Bisericii ne învață calea mîntuirii și apără ortodoxia din amvoanele bisericilor. Fiul lui Dumnezeu se jertfește zilnic pe Sfintele altare în timpul Sfintei Liturghii, iar Domnul [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU