Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4312 > Religie Nr. 4312 de vineri, 5 octombrie 2012  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

Părintele Ilie Cleopa

Nici femeia cea văduvă din cetatea Nain, nici altcineva din cei mulți care duceau la mormînt pe fiul ei, nu au rugat pe Mîntuitorul să facă acea preaslăvită minune, de a învia pe fiul văduvei și a-l da mamei sale. Ci Însuși Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, văzînd-o plîngînd, I s-a făcut milă de ea, după cum spune dumnezeiasca Evanghelie de azi: Și văzînd-o Domnul, I s-a făcut milă de ea (Luca 7, 13). Mila lui Dumnezeu este una din însușirile înțelepciunii lui Dumnezeu (Iacob 3, 17). Toate însuș [...]


 

Pericopa Apostolica

11. Dar vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om;  
12. Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos.  
13. Căci ați auzit despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu și o pustiam.  
14. Și spoream în iudaism mai mult decît mulți dintre cei care erau de vîrsta mea în neamul meu, fiind mult rîvnitor al datinilor mele părintești.  
[...]


 

Puterea milosteniei

Mare lucru-i milostenia...

Milostenia are aripi mari, ele străbat văzduhul, depășesc luna, străbat prin razele soarelui și se ridică pînă în înaltul cerului. Nici acolo nu se opresc. Depășesc cerul. Lasă în urmă legiunile de îngeri, carele arhanghelilor și toate puterile cele înalte, nu  se  opresc  decît  la picioarele tronului împărătesc. Scriptura însăși vă învață cînd spune: "Corneliu, rugăciunile și milostivirile tale s-au ridicat pînă la fața lui Dumnezeu..." Pînă la fața lui Dumnezeu, aceasta înseamnă: Da [...]


 

Duminica a 20-a după Rusalii

Dragostea de mamă este nemuritoare

Ori de cîte ori venim la Sfînta Biserică trebuie să ne simțim ca și acasă în această atmosferă de familie. Cu toții, care venim la Casa lui Dumnezeu, sîntem frați și surori de credință, deoarece am primit același botez în numele Sfintei Treimi (Matei 28, 19) și ne împărtășim din aceleași Sfinte Taine prin care se revarsă Sfîntul Duh. Avem împreună Același Tată ceresc, Căruia Îi spunem: "Tatăl nostru, Care ești în ceruri" (Matei 6,9). Pentru noi toți, Biserica este mama noastră duhovnic [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU