Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4237 > Religie Nr. 4237 de sambata, 30 iunie 2012  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

Pericopa Apostolică la Duminica a 4-a după Rusalii din Epistola către Romani a Sfîntului Apostol Pavel

18. Și izbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut robi ai dreptății.  
19. Omenește vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru. - Căci precum ați făcut mădularele voastre roabe necurăției și fărădelegii, spre fărădelege, tot așa faceți acum mădularele voastre roabe dreptății, spre sfințire.  
20. Căci atunci, cînd erați robi ai păcatului, erați liberi față de dreptate.  
21. Deci ce roadă aveați atunci? Roade de care acum vă e rușine; pentru că sfîrșitul acelora este moartea.  
22. [...]


 

Vindecarea slugii sutasului

5. Pe cînd intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaș, rugîndu-L,  
6. Și zicînd: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit.  
7. Și i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca.  
8. Dar sutașul, răspunzînd, I-a zis: Doamne, nu sînt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zi cu cuvîntul și se va vindeca sluga mea.  
9. Că și eu sînt om sub stăpînirea altora și am sub mine ostași și-i spun acestuia: Du-te, și se duce; și celuilalt: Vino, și vine; și s [...]


 

Evanghelia credinței - Sf. Nicolae Velimirovici

Cum să se mîntuiască un om lipsit de smerenie, de blîndețe, de supunere și de ascultare față de Dumnezeu? Cum să se mîntuiască necredinciosul și păcătosul "dacă dreptul abia se mîntuiește" (I Petru 4, 18)? Apa nu se adună pe crestele munților, ci în locuri joase, adînci. Nici binecuvîntarea lui Dumnezeu nu se sălășluiește în cei mîndri, care se umflă pe sine în fața Lui, ci în cei smeriți și blînzi, care și-au adîncit inima prin smerenie și blîndețe, prin închinare înaintea măreției lu [...]


 

Rugăciunea-convorbire particulară cu Dumnezeu

Plecînd de la îndemnul Sf. Apostol Pavel: "rugați-vă neîncetat" (1 Tesaloniceni 5,17), cum trebuie să se roage un creștin? Creștinul, prin excelență, este o ființă rugătoare. Rugăciunea înseamnă vorbirea omului cu Dumnezeu, Care este o Persoană, adică o ființă vie cu care poți dialoga. Rugăciunea este ca și respirația pentru trup. Așa cum trupul nu poate rezista fără aer, la fel și sufletul nostru are mare nevoie de rugăciune. A te ruga înseamnă a vorbi cu Dumnezeu cu voce tare sau în [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU