Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4115 > Religie Nr. 4115 de sambata, 4 februarie 2012  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

Despre mîndrie și smerenie

Iată dar că, începînd din Duminica de astăzi, a vameșului și a fariseului, ne pregătim pentru începerea Marelui Post al Sfintelor Paști. Începutul pocăinței și al postului îl facem prin rugăciunea unită cu smerenie, dacă vom urma vameșului. De aceea, frații mei, știind că mîndria a creat iadul și a aruncat pe îngerii căzuți și pe oamenii nepocăiți în adîncul gheenei, sîntem datori să punem de astăzi început bun de pocăință și să urmăm vameșului pocăit, iar nu fariseului mîndru. Mare păcat este m [...]


 

Duminica vameșului și a fariseului

10. Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu și celălalt vameș.  
11. Fariseul, stînd, așa se ruga în sine: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sînt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri, sau ca și acest vameș.  
12. Postesc de două ori pe săptămînă, dau zeciuială din toate cîte cîștig.  
13. Iar vameșul, departe stînd, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicînd: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.  
14. Zic vouă c [...]


 

Triumviratul Sfînt

Săptămîna care tocmai s-a încheiat a debutat cu una dintre sărbătorile importante ale calendarului creștin - prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi. Totdeauna, dar mai ales în veacul al IV-lea după Hristos, Dumnezeu s-a milostivit spre Biserica Sa, de abia ieșită din catacombe și persecuții și i-a trimis forțe spirituale, lumini ale harului care să lămurească, să apere și să păstreze neștirbit adevărul credinței, așa cum îi  propovăduise Domnul Hristos și apostolii Săi. În acest veac de aur s-au afir [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU