Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 3996 > Religie Nr. 3996 de sambata, 10 septembrie 2011  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

Despre semnul Fiului Omului


Unul din marile semne care vor vesti a doua venire a Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos pentru judecată va fi și arătarea Sfintei și de viață făcătoarei Cruci. Ea se va arăta pe norii cerului, adusă de îngerii lui Dumnezeu cu mare și negrăită slavă, a cărei strălucire va întrece de mii de ori lumina soarelui. Această arătare a semnului Fiului Omului, adică a Sfintei Cruci, va aduce mare și nespusă bucurie tuturor binecredincioșilor creștini care au cinstit-o și s-au închinat ei [...]


 

Convorbirea lui Iisus cu Nicodim

(Ev. Ioan 3, 13-17)


13. Și nimeni nu s-a suit în cer, decît Cel ce S-a coborît din cer, Fiul Omului, Care este în cer.  
14. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul Omului,  
15. Ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.  
16. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încît pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.  
17. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca [...]


 

14 septembrie

Înălțarea Sfintei Cruci


Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci este zi de post, zi de rugăciune, zi de smerenie creștină. Pentru întreaga creștinătate sărbătoarea aceasta înseamnă un popas cutremurător în fața celei mai mari dureri care a chinuit vreodată un trup și a întristat un suflet omenesc, în care nu era nici umbră de păcat, nici vină, nici ură. Lumea, omenirea, L-a osîndit la moarte pe Iisus - Care era ziditor de viață și izbăvitor din moarte, pentru că această omenire era compromisă încă de la strămoșul ei [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU