Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 3394 > Religie Nr. 3394 de sambata, 19 septembrie 2009  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

Sfaturi de folos duhovnicesc

Din "Scara" Sfîntului Ioan scărarul • 1.Cel ce a dobîndit iubirea s-a înstrăinat de nebunia mîniei. Iar cel ce dușmănește își îngrămădește dureri fără rost.
 • Ține minte răul de la draci și fii pururea atent la ispitele trupului, căci trupul e un prieten nerecunoscător și viclean. Cu cît îl slujești mai mult, cu atît îți pricinuește mai multe ispite.
 • A judeca înseamnă a răpi cu obrăznicie un drept al lui Dumnezeu. Dar a osîndi este a pierde cineva sufletul.
 • Deprinderea păcatului este boala sufletul [...]

   

  Pe Cruce

  Iisus murea pe cruce. Sub arșița grozavă
  Pălea curata-i frunte ce-o sîngerase spinii
  Pe stîncile Golgotei tot cerul Palestinii
  Părea că varsă lavă.
  Și chiar în clipa morții
  huliră cărturarii
  Cu fierea oțelită îl adăpau străjerii...
  Rîdea cu hohot gloata cu spasmele durerii
  Și-l ocărau tîlharii.
  Zdrobită, la picioare-i zăcea plîngînd Maria
  Și-adînc zbucnea blestemul din inima-i de mamă
  Alături Magdalena, în lunga ei marama,
  Țipa văzînd [...]


   

  Despre deosebirea crucilor în viața celor ce se mîntuiesc

  Tot creștinul care dorește mîntuirea sufletului său este dator să fie gata a suferi cu dragoste și cu răbdare toate necazurile, scîrbele și durerile vieții îngăduite de Dumnezeu asupra omului pentru mîntuirea lui. Zice Sfîntul Isaac Sirul: "Precum focul curăță arama de rugină, așa boala curăță păcatul omului". De aceea este bine ca în toată suferința și întristarea să ne rugăm Preaînduratului Dumnezeu să ne ierte de păcate și să ne dea răbdare în necazuri și supărări, aducîndu-ne a­min [...]


   

  Cruce și înviere

  Fiecare Duminică este o prăznuire a Învierii lui Iisus Hristos. Învierea a avut loc Duminica și de aceea este numită și zi domnească, deoarece ea este închinată în totalitate lui Dumnezeu care spune așa: "Adu-ți amin­te de ziua odihnei, ca să o sfințești. Lucrează șase zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, iar în ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău..." (Ieșire 20, 8-10 ).
  Sfîntul Apostol Petru ne spune că "Dumnezeu Tatăl L-a înviat din morți pe Mîntuit [...]


   

  Presedinte:
  Ion CRISTOIU
  Director general:
  Vlad PUFU