Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 3104 > Religie Nr. 3104 de sambata, 4 octombrie 2008  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 18

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie  

VRĂJMAȘ

Potrivnic, împotrivitorul binelui lui Dumnezeu. Vrăjmașul cel mare, care a introdus prin ispită în om și în lume, între oameni și între ei și Dumnezeu, dezordinea și ura, stricînd pacea și armonia dintru început, este numit "cel rău", de care ne rugăm lui Dumnezeu să ne izbăvească (Matei, 6, 13), - adică diavolul. Acest lucru se înțelege limpede din parabolele Mîntuitorului (Matei, 13, 28, 29; Luca, 10, 19), cînd arată că Dumnezeu seamănă sămînța cea bună, "dar pe cînd oamenii [...]


 

Opt omilii la Fericiri

Fără îndoială că toți oamenii își doresc să fie fericiți. Iar creștinii, cu atît mai mult! Pentru creștini, a fi fericit înseamnă a fi în legătură cu Dumnezeu, "binele negrăit și neînțeles", "frumusețea de nedescris", "lumina adevărată", "izvorul a toată bunătatea", "bucuria veșnică" (pag. 7). Și, pentru că fericirea este năzuința noastră, Mîntuitorul Iisus Hristos ne învață, în cîteva rînduri, ce să facem pentru a fi fericiți. "Fericiril [...]


 

Despre iubirea vrăjmașilor

Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a arătat că cea mai mare poruncă din lege este dragostea de Dumnezeu, iar a doua, asemenea acesteia, este iubirea aproapelui (Matei 22, 37-39). El a zis că în aceste două porunci se cuprind toată Legea și toți proorocii  (Matei 22, 40). Dacă acesta este adevărul apoi nimeni nu poate spune că iubește pe Dumnezeu, de nu va iubi mai întîi pe aproapele său. Acest lucru îl spune și Sfîntul Ioan Evanghelistul, zicînd: "Dacă zice cineva că iubește pe Dumnezeu, i [...]


 

INEDITUL RELIGIEI CREșTINE

Să  dăm slavă bunului Dumnezeu că ne-a dat acest dumnezeiesc dar al religiei creștine care înseamnă legătura noastră cu Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, Care ne copleșește cu atîtea bucurii tainice. Noi nu avem nici un merit personal că ne-am născut în acest paradis al ortodoxiei care înseamnă dreapta credință în Dumnezeu. Am fost miluiți cu har și cu lumina sfințeniei divine, care ne aduce atîta mîngîiere sufletească. Biserica noastră ortodoxă este poarta cerului, anticamera raiului și școa [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU