Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5945 > Religie Nr. 5945 de vineri, 20 septembrie 2019  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 34

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Începuturi și prefigurări ale Sfintei Cruci (II.)

articol de: Sava BOGASIU
Începuturi și prefigurări ale Sfintei Cruci (II.)
 

(continare din numărul trecut)

(...) Pe timpul șederii în rai, Dumnezeu a cerut primilor oameni să asculte de porunca Lui de viață dătătoare, de a nu mînca din pomul cunoașterii binelui și răului (Facere 3, 3). Îndemnați de diavol, primii oameni au păcătuit, deoarece s-au atins de acest pom luînd fructe ca să le mănînce. La "plinirea vremii" (Galateni 4,4),  "S-a născut Mîntuitorul Iisus Hristos din Sfînta Fecioara Maria prin puterea Sfîntului Duh" (Luca 1,35) "pentru a lua asupra Lui toate păcatele omenirii" (Isaia 53,4). Cu toate aceste păcate asumate, Iisus a fost răstignit pe o Cruce mare de lemn, în afara cetății Ierusalimului (Marcu 15, 20). Sfinții Părinți (Ioan Gură de Aur, Sfîntul Efrem Sirul etc.) asociază pomul vieții din mijlocul raiului cu această Cruce de lemn pe care a fost răstignit Mîntuitorul și prin care am fost răscumpărați înaintea Tatălui ceresc.

O altă prefigurare a Sfintei Cruci în Vechiul Testament o descoperim pe timpul lui Moise - eliberatorul poporului evreu din robia egipteană unde au stat 430 de ani în suferință, privați de libertate. Pe cînd evreii se întorceau spre țara lor de baștină, Canaanul, în pustiu au început să cîrtească împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise spunînd că i-a scos din țara Egiptului ca să moară în pustiu de sete și de foame. Atunci Dumnezeu, ne spune Biblia, S-a supărat tare și i-a pedepsit pe evrei, trimițîndu-le  șerpi veninoși și foarte mulți au murit. Dumnezeu este dreptate, dar este și bunătate. Un proverb vechi din literatura ebraică spune așa: "Dumnezeu stă pe scaunul dreptății doar o oră, iar pe scaunul bunătății stă 23 de ore". Văzînd că mulți oameni au murit, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să ridice un stîlp sub formă de "T" și să agațe pe el un șarpe de aramă și toți cei care sînt mușcați de șerpii veninoși, dacă vor privi cu atenție și cu multă credință, se vor vindeca imediat și vor scăpa de moarte. Acest episod este descris în cartea Numerii, capitolul 21. Sfinții Părinți ai Bisericii au asociat acest fapt salvator cu Crucea lui Iisus care ne salvează de mușcăturile veninoase ale păcatelor. Atunci cînd ne apropiem de o Cruce, noi de fapt ne apropiem de Hristos, În fiecare semn de Cruce noi Îl vedem pe Hristos. Noi nu putem despărți Crucea de Hristos.

De asemenea, în Vechiul Testament, noi descoperim încă o prefigurare a puterii salvatoare a Crucii și anume: profetul Iezechil are o vedenie cu o cetate aflată în stare de asediu, război. Au fost salvate și au scăpat cu viață doar acele persoane care au avut pe frunte semnul Sfintei Cruci: "Și slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat deasupra heruvimului care era peste ei către tinda casei. Și l-a chemat pe omul cel îmbrăcat în haină lungă pînă la pămînt, care avea cingătoare la mijloc și i-a zis: treci prin mijlocul cetății Ierusalimului și pune un semn pe frunțile oamenilor care suspină și pe ale celor ce se întristează pentru toate nelegiuirile ce se fac în mijlocul lor. Și-n auzul meu le-a zis acelora: Mergeți după el în cetate și loviți: ochii  să nu aibă nici o cruțare, voi să nu aveți milă. Ucideți pînă la nimicire bătrîn și tînăr și fecioară și prunci și femei: dar să nu vă atingeți de nici unul din cei ce poartă semnul Crucii" (Iezechil 9, 3-7). Tot la fel Sfinții Părinți afirmă că în acest verset biblic se vede puterea salvatoare a Crucii. Sfîntul Efrem Sirul scrie așa: "Crucea este speranța celor disperați, Crucea este limanul celor înviforați, Crucea este mîngîierea celor întristați".

Sfîntul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să cinstim după cuviință semnul Sfintei Cruci, să ne însemnăm cu el, deoarece prin Cruce noi ne unim cu Hristos: "nu vă rușinați de Cruce, ca nu cumva și Hristos să Se rușineze de voi". Cei care refuză semnul Crucii, nu numai că nu dau nici o importanță Sîngelui lui Hristos vărsat pentru curățirea păcatelor noastre, ci se feresc să-L recunoască pe El ca Fiul lui Dumnezeu. Aceștia vor fi pedepsiți, după cum ne arată Sfîntul Apostol Pavel: "mulți se poartă ca dușmani ai Crucii lui Hristos. Sfîrșitul acestora este pieire" (Filipeni, 3, 18-19). Cei care se rușinează de Sfînta Cruce (ereticii), ignorînd înțelesul textelor biblice, confundă semnul Sfintei Cruci sau pecetea lui Dumnezeu cu "semnul fiarei" sau cu "pecetea lui Antihrist" (Apocalipsă 13, 16-18). Sfîntul Policarp ne spune despre aceștia așa: "Cel ce nu mărturisește mărturia Crucii este de la diavol". Începînd cu Duminică dinaintea Înălțării Sfintei Cruci să înțelegem și mai bine și să ne convingem cît de veche și cît de importantă este Crucea pentru salvarea noastră și dobîndirea vieții veșnice.

MARE ESTE DUMNEZEU!

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU