Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5937 > Religie Nr. 5937 de vineri, 6 septembrie 2019  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 34

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

8 septembrie (✝) Nașterea Maicii Domnului


Maica Domnului, ocrotitoarea României

articol de: Sava BOGASIU
Maica Domnului, ocrotitoarea României
 

Dintre toți sfinții, cea mai aleasă și preamărită este Sfînta Fecioara Maria, numită și Maica Domnului, deoarece ea L-a născut prin puterea Duhului Sfînt pe Mîntuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

De la un capăt la celălalt, Sfînta Scriptură, Cartea lui Dumnezeu, ne oferă atîtea mărturii și dovezi biblice despre cinstirea după cuviință a Maicii Domnului. 

Noi creștinii o cinstim în primul rînd pentru că Însuși Dumnezeu a cinstit-o prin alegerea ei dintre toate ființele pămîntești, ca ea să-L nască pe IISUS HRISTOS. Multe fecioare au fost de-a lungul istoriei pînă la ea, dar nici una nu s-a ridicat la sfințenia vieții Maicii Domnului. O cinstim deoarece Însuși Mîntuitorul Hristos a acceptat să sălășluiască în pîntecele Sfintei Fecioare Maria, care a devenit "potir ales", "vas al sfințeniei", etc. Trebuie să o cinstim pe Maica Domnului pentru că înșiși Sfinții Apostoli au preamărit-o în mod deosebit. De la Sfinții Apostoli au început și Sfinții Părinți să-i dedice cele mai frumoase cîntări și slujbe bisericești.

De-a lungul istoriei, toți creștinii adevărați au cinstit-o cu multă cuviință pe Sfînta Fecioară Maria. Cine nu o respectă pe Maica Domnului, de fapt nu-L respectă nici pe Mîntuitorul Hristos. Vai de toți sectanții și ereticii care o desconsideră pe Maica Domnului, spunînd că ea este o femeie de rînd și că nu trebuie cinstită. Dacă Dumnezeu pe Sfîntul Prooroc Ilie pentru viața lui curată l-a ridicat la cer (fapt consemnat de Biblie), cu atît mai mult Iisus Hristos a ridicat-o la ceruri pe Maica sa.

Românii au un cult deosebit față de Maica Domnului. Toți voievozii români au zidit biserici și mănăstiri cu hramuri în cinstea Maicii Domnului. Poeții români i-au dedicat cele mai frumoase poezii. Mulți pictori români au zugrăvit-o pe Maica Domnului în cele mai frumoase culori. Călugării de la Muntele Athos din Grecia au numit-o "Ocrotitoarea României", iar țara noastră este numită "Grădina Maicii Domnului". Cinstirea Maicii Domnului face parte din tezaurul de credință al Ortodoxiei. Cine aduce cinstire Sfintei Fecioare Maria, acela de fapt îl cinstește pe Însuși Mîntuitorul Hristos, Care a ales să coboare din cer pe pămînt prin Maica Domnului. În timpul Sfintei Liturghii, alături de Mîntuitorul Iisus Hristos, la loc de mare cinste se află Sfînta Fecioară Maria. Imediat după epicleză, cînd se sfințesc Darurile în "Trupul și Sîngele Domnului Iisus Hristos", în Biserică se cîntă, la Liturghie, următoarea cîntare în cinstea Maicii Domnului: "Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea  nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, Ceea ce ești mai cinstită decît heruvimii și mai mărită fără de asemănare decît serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim". Din aceste cuvinte liturgice reiesc clar că Fecioara Maria este prețuită mai mult decît toți îngerii și decît toți sfinții din ceruri. Tot Universul se bucură de prezența și de lucrarea Maicii Domnului pentru mîntuirea noastră. Acest lucru reiese din Axionul care se cîntă la liturghia Sfîntului Vasile cel Mare:  "De tine se bucură, ceea ce ești plină de har, toată făptura, soborul îngeresc și neamul omenesc, ceea ce ești biserică sfințită și rai cuvîntător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu  S-a întrupat și prunc S-a făcut, Cel ce este mai înainte de veci. Că brațul tău, scaun l-a făcut și pîntecele tău, mai desfătat decît cerurile l-a lucrat. De tine se bucură, ceea ce ești plină de har, toată făptura, mărire ție".

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU