Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5662 > Religie Nr. 5662 de joi, 5 aprilie 2018  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 34

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Săptămîna Patimilor

Săptămîna Patimilor
 

(continuare din numărul trecut)

Joia mare = Cina cea de Taină

La Cina cea de Taină, Mîntuitorul a instituit Sfînta Euharistie și le-a spus ucenicilor că unul dintre ei îl va trăda. S-a petrecut în foișorul unei case din cartierul aristocratic de pe Muntele Sionului. Înainte de a intra în casă, la masă, Iisus le-a spălat picioarele ucenicilor săi, într-un act de smerenie. "Să vă iubiți unul pe altul, precum Eu v-am iubit pe voi. Prin aceasta vor cunoaște toți că sînteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții", le-a spus.

Apoi, Iisus a împărțit azima de pe masă în părți egale și le-a dat-o ucenicilor săi, spunîndu-le: "Acesta este Trupul Meu, care se dă pentru voi; aceasta să faceți întru pomenirea Mea. Asemenea și cu paharul,  după ce au cinat, zicînd: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sîngele Meu, care se varsă pentru voi." (Luca 22, 19-20)

Se citesc cele 12 Evanghelii

După Cină, Iisus și ucenicii lui (mai puțin Iuda), au coborît spre Valea Chedronului și s-au oprit într-o grădină cu măslini de la poalele Muntelui Eleonului, numită Ghetsimani. Hristos a rămas în Ghetsimani singur, părăsit de ucenici. După ce ucenicii au adormit, a avut loc o ultimă ispitire a Mîntuitorului, de către diavol, care-i punea înainte frica de moarte. A urmat momentul trădării lui Iuda, care a venit împreună cu mulțime multă în grădina Ghetsimani. L-a sărutat pe Iisus așa cum se înțelesese cu arhiereii, pentru ca aceștia să-l poată deosebi de ceilalți ucenici.

"Iar vînzătorul le-a dat semn, zicînd: Pe care-L voi săruta, Acela este! Puneți mîna pe El. Și îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis: Bucură-Te, Învățătorule! Și L-a sărutat. Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mîinile pe Iisus și L-au prins." (Matei 26, 47-50)

Joia din Săptămîna Patimilor este cunoscută ca fiind ziua în care se citesc cele 12 Evanghelii, se scoate Sfînta Cruce din altar și se așază în naosul bisericilor. Din Joia Mare pînă după Înviere, nu se mai trag clopotele la biserici, ci doar se bate toaca.

Vinerea mare = Ziua sacrificiului

În noaptea zilei de joi spre vineri, Iisus a fost dus legat în cetate la Ierusalim, la Sinedriu, unde preoții împreună cu marele preot urmau să-l judece. Anchetarea s-a desfășurat în casa comună a marelui preot Caiafa și a lui Ana. Caiafa strînsese la sfat pe "arhierei și bătrîni și cărturari și căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-L omoare" (Matei 26,59).

Principalele acuzații erau hulirea și autoproclamarea ca Fiu al lui Dumnezeu. În vremurile de atunci, iudeii erau supușii romanilor și n-aveau voie să condamne pe nimeni la moarte. Sfatul lor putea doar să-l asculte pe cel învinuit și să-i propună sentința, dar aceasta trebuia aprobată de romani. Așa se face că Iisus a ajuns în dimineața de vineri la Pilat din Pont. Acesta, om sîngeros, dar amenințat de împăratul Tiberius că va muri dacă nu înăbușă revoltele din Iudeea, se dovedește a fi conciliant. Găsindu-l nevinovat pe Iisus, îl trimite la regele Irod Antipa. Nici acesta din urmă nu-l găsește vinovat și-l trimite iar la Pilat.

Fiind Paștele evreiesc, Pilat a întrebat mulțimea adunată în fața palatului pe cine să elibereze dintre cei doi judecați în acea zi: pe Iisus sau pe tîlharul Baraba? Prin mulțimea pestriță și-au făcut loc și conducătorii iudeilor, care îndemnau pe cei de față să-l elibereze pe Baraba, iar Iisus să fie condamnat la moarte prin răstignire.

E ziua în care nu se săvîrșește Sfînta Liturghie

A urmat procesiunea, iar pe umerii lui Iisus a fost pusă o cruce grea. Mîntuitorul a urcat Via Dolorosa înconjurat de mulțimea care-l scuipa și-l umilea, strigîndu-i să se salveze acum singur, dacă este Fiul lui Dumnezeu. După 14 opriri, a ajuns pe dealul Căpățînii. A urmat răstignirea, umilirea și ridicarea crucii între doi condamnați tîlhari.
La picioarele lui au stat mereu Fecioara Maria, Ioan și Maria Magdalena. După cîteva ore de agonie, Iisus și-a dat ultima suflare. Spre a se convinge că Hristos a murit cu adevărat, un ostaș i-a împuns coasta cu sulița și îndată au țîșnit sînge și apă. Conform Bibliei, pămîntul s-a cutremurat, soarele s-a întunecat, multe suflete au plecat la cer, iar catapeteasma din templu s-a rupt. Iosif din Arimateea l-a coborît pe Iisus de pe cruce și L-a îngropat împreună cu Nicodim, în mormîntul său aflat într-o grădină din apropierea locului răstignirii. Corpul lui a fost luat și așezat în mormînt într-un giulgiu, iar peste mormînt a fost prăvălită o piatră mare, ca trupul lui Iisus să nu fie furat de ucenicii lui. Totodată, au rămas de pază doi soldați romani.

Vinerea Mare este zi aliturgică, adică nu se săvîrșește Sfînta Liturghie, ci o ceremonie de scoatere a Sfîntului Epitaf din altar și așezarea lui pe o masă, în mijlocul bisericii. Prin scoaterea Sfîntului Epitaf retrăim coborîrea de pe Cruce a lui Hristos și pregătirea Trupului Său pentru înmormîntare.

Sîmbăta mare = Ziua coborîrii în iad

În Sîmbăta mare, care încheie Săptămîna Patimilor, creștinii ortodocși prăznuiesc îngroparea trupească a Mîntuitorului Iisus Hristos și pogorîrea în iad pînă la Adam și Eva (izgoniți și osîndiți după înfăptuirea păcatului originar), ruperea lanțurilor care-i țineau pe aceștia în întuneric și obținerea promisiunii vieții veșnice pentru fiecare om care crede în Dumnezeu. Este o zi a tăcerii și a așteptării Învierii.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU