Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5347 > Religie Nr. 5347 de marti, 29 noiembrie 2016  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 31

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

30 noiembrie


Sfîntul Apostol Andrei

Sfîntul Apostol Andrei
 

Sf. Apostol Andrei a fost din Betsaida, orășel pe malul lacului Ghenizaret, fiul lui Iona, din Galileea, și fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Domnului Hristos. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfîntul Andrei a fost ucenic al Sfîntului Ioan Botezătorul. Dar, dacă a auzit, a doua zi după Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătînd cu degetul către Iisus și zicînd: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan, 1, 29), Sfîntul Andrei, lăsîndu-l pe Ioan, a urmat după Hristos, zicînd fratelui său Petru: "Am găsit pe Mesia, care se tîlcuiește Hristos" (Ioan, 1, 41). Și astfel, l-a tras și pe Petru spre dragostea lui Hristos. Drept aceea, Sfîntului Andrei i se mai spune și Apostolul cel dintîi chemat al Domnului. Și se află în Scriptură și alte multe învățături despre dînsul. Din zilele acelea, ca și ceilalți Apostoli, Sfîntul Andrei a urmat Mîntuitorului, însoțindu-L pe drumurile Țării Sfinte, adăpîndu-se din izvorul nesecat al dumnezeieștilor descoperiri pe care le aducea Mîntuitorul. A fost martor faptelor minunate săvîrșite de Domnul, s-a împărtășit din cuvîntul dumnezeiesc, dătător de viață, al credinței celei noi întemeiată de Hristos, și, mai presus de toate, a văzut Patimile Domnului, a plîns moartea Lui pentru noi și s-a întărit în credință, în ziua Învierii.

La rîndul ei, Tradiția Bisericii ne spune că, după Înălțarea Domnului la cer și după Cincizecime, Apostolii au tras la sorți și au mers în toată lumea, pentru propovăduire. Atunci, acestui întîi chemat, i-a căzut sorțul să meargă în Bitinia, Bizantia, Tracia și Macedonia, cu ținuturile din jurul Mării Negre, pînă la Dunăre și Sciția (adică Dobrogea noastră) și pînă în Crimeia. Însă, a umblat în aceste locuri nu în grabă, ci, în fiecare, zăbovind și răbdînd multe împotriviri și nevoi, pe toate biruindu-le cu ajutorul lui Hristos. S-a întors la urmă din nou în Bizantia, hirotonind acolo episcop pe Stahie și, străbătînd celelalte țări, a ajuns la ținutul Peloponezului, unde pe mulți i-a tras de la idoli la Hristos. Tot din Tradiție, mai știm că Sfîntul Andrei a avut și un sfîrșit de mucenic, fiind răstignit, la Patras, lîngă Corint, cu capul în jos, pe o cruce în forma de X, căreia i s-a spus "Crucea Sfîntului Andrei". Dumnezeului nostru slavă! (http://www.sfantulandrei.info/)

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU