Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5149 > Religie Nr. 5149 de vineri, 19 februarie 2016  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 26

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Mare este Dumnezeu!


DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU

Dialoguri cu Sava Bogasiu

articol de: Sava BOGASIU
DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU
 

Începem un nou capitol și anume despre REVELAȚIE sau Descoperirea lui Dumnezeu. Religia înseamnă legătura omului cu Dumnezeu. Prin religie, omul îl descoperă pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, religia este o descoperire a lui Dumnezeu în sufletul nostru și în viața noastră. Pe de altă parte, știința descoperă și ea existența unui Creator su­prem, care este Dumnezeu.  

Știința nu creează legile universului, care sînt lăsate de Dumnezeu, ci doar le descoperă și le confirmă existența.

Religia nu-L in­ven­­tează pe Dumnezeu, nu-L creează, ci doar Îl descoperă ca existență și, în același timp, ne arată cum putem intra în legătură ființială cu El. Știința ne arată că există Cineva care a creat și a pus o ordine plină de înțelepciune în toate lucrurile.

Religia îl numește pe Creator cu un singur cuvînt - DUMNEZEU sau Tatăl nostru care ești în ceruri.

Știința și religia sînt două căi de dovedire a existenței lui Dumnezeu și ele au un punct comun: Revelația sau Descoperirea lui Dumnezeu. Prin Revelație sau descoperire dumnezeiască se înțelege acțiunea prin care Dumnezeu împărtășește omului tot ceea ce este necesar pentru mîntuirea lui. Din punct de vedere al conținutului, Revelația dumnezeiască cuprinde totalita­tea învățăturilor și ade­vă­ru­rilor de credință prin care Dumnezeu Și-a descoperit voia Sa oamenilor - pe cale naturală și pe cale suprana­tu­rală.

1. REVELAȚIA NATURALĂ

Prin natură, înțelegem tot ceea ce ne înconjoară. Orice lucru din lumea aceasta are un Creator, așa cum spune Voltaire: "Universul mă încurcă și nu pot să cred că există ceas fără ceasornicar".

Tot la fel și această natură înconjurătoare, sau Univers, cum i se mai spune, are un Creator, în persoana lui Dumnezeu. Cît de frumos spune psalmistul David: "Cerurile povestesc mă­rirea lui Dumnezeu și facerea mîinilor Lui o vestește tăria. Ziua-i spune zilei cuvînt și noaptea-i vestește nopții cunoaștere" (Ps. 18, 1-2).

"Cerurile I-au vestit dreptatea, popoarele toate I-au văzut mărirea" (Ps. 96, 6), iar întregul psalm 103 este un întreg imn adus lui Dumnezeu, Creator și Proniator, adică purtător de grijă față de întreaga creație:

"Binecuvîntează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, mare și minunat ești Tu; cu slavă și cu strălucire împodobit! Tu te îmbraci cu lumina ca și cu o haină; tu întinzi cerul ca un cort. Tu din ape îți faci locașurile cele de sus. Tu faci vînturile, trimișii tăi și flăcările focului sînt slugile tale. Tu ai așezat pămîntul pe temelia lui și nu se va clătina în veacul veacului. Cu adîncul ca și cu un veșmînt l-ai îmbrăcat și apele acopereau înălțimile lui.

La porunca Ta ele au fugit, la glasul tunetului Tău repede au curs. S-au ridicat munți, s-au pogorît văi, la locul pe care Tu l-ai rînduit. Pus-ai hotar apelor, peste care nu vor trece, nici se vor întoarce să acopere pămîntul. Tu ai trimis izvoarele în văi, printre munți curg ape. Din ele se adapă fiarele cîmpului, asinii sălbatici setea își potolesc. Tu faci să răsară iarbă pentru animale și verdeață spre trebuința omului; untdelemnul care-i luminează fața, și vinul, care veselește inima omului".


"Cele văzute ale lui Dumnezeu se văd de la facerea lumii".

2. REVELAȚIA SUPRANATURALĂ

Este descoperirea pe care o face prin oameni sau direct - El, personal. Aceasta s-a dat treptat în trei etape principale:

Revelația primordială, dată primului om în paradis și păstrată prin urmașii lui pînă la Patriarhul Avraam din Vechiul Testament.

Revelația specială, făcută de Dumnezeu unui singur popor, și anume poporul evreu, ales de Dumnezeu pentru ca din mijlocul lui să se nască Iisus Hristos -Mesia, profețit de toți proorocii Vechiului Testament.

Revelația Dumneze­iască absolută și universală, dată oamenilor prin însuși Fiul lui Dumnezeu - Iisus Hristos, aceasta fiind revelația Noului Testament (ultima parte a Bibliei), care se identifică cu Biserica creștină. Despre aceste trepte ale Revelației lui Dumnezeu, Sfîntul Apostol Pavel ne spune: "În multe rînduri și în multe feluri grăindu-le Dumnezeu odinioară părinților noștri prin profeți, în zilele acestea de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor a toate, prin Care și veacurile le-a facut"(Evrei 1,1-2).


Mai trebuie să reținem că această Revelație supranaturală s-a făcut pe cale orală și scrisă. Primele cărți scrise ale Bibliei au apărut pe timpul lui Moise. Pînă atunci, credința s-a transmis pe cale orală. Învă­țătura orală despre credința religioasă se numește SFÎNTA TRADIȚIE, iar învățătura scrisă se numește BIBLIA.

 

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU