Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5074 > Religie Nr. 5074 de vineri, 30 octombrie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 20

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Măreția Bisericii Ortodoxe (PE ÎNȚELESUL TINERILOR)


BISERICA ȘI LUMEA ÎN RAPIDĂ TRANSFORMARE

Dialoguri cu Sava Bogasiu

articol de: Sava BOGASIU
BISERICA ȘI LUMEA ÎN RAPIDĂ TRANSFORMARE
 

Este un fapt recunoscut de toți că lumea contemporană se află într-o peri­oadă de rapidă trans­formare, de pro­grese uluitoare în toate domeniile de activitate ale omului. Evidente sînt îndeo­sebi progresele științei și tehnicii, care-și pun amprenta peste tot.

Știința pătrunde tot mai adînc în cunoașterea Universului, descoperind noi legi, noi energii nebănuite; tehnica, pe baza științei, pune la dispoziția omului unelte care îl ajută să stăpînească tot mai deplin forțele naturii, să pună în slujba sa aceste forțe naturale. Progresul științific - tehnic oferă posibilitatea realizării unei vieți îmbelșugate și luminate pentru toate popoarele și a deschis drumul omului în cosmos.

"Biserica, spunea Nicolae Mladin, marele mitropolit al Transilvaniei, nu poate sta pasivă în mijlocul acestor transformări. Ea însăși este asaltată de valurile rapide culturale și sociale. Deși dogmele sînt aceleași, cultul este același, disciplina bisericească e aceeași, totuși, viața bisericească e pe cale de înnoire. Adevărul creștin este veșnic, dar el trebuie să satisfacă setea după o viață avansată a oamenilor, a credincioșilor din vremea noastră. Fiind veșnic, adevărul creștin e mereu nou, e mereu contemporan, niciodată ră­mas în urmă, depășit. Pentru aceasta, însă, cei ce reprezintă adevărul creștin, cei ce reprezin­tă Biserica, trebuie să fie pătrunși adînc de duhul lui Hristos - care e veșnic viu - și de spiritul înnoitor al vre­mii."

Biserica, în societatea noastră contemporană, se confruntă cu mari și inedite probleme, care n-au figurat niciodată pe agenda ei de lucru, cum ar fi: drogurile, violența domestică, alco­olismul, terorismul, șoma­jul, delincvența ju­ve­nilă, li­bertinajul, etc. Biserica ne cheamă pe toți la conlucrare pentru binele semenilor noștri, indiferent de starea lor socială, etnie, sex, religie sau vîrstă. Ea este împotriva războiului și a colonialismului.

Biserica Ortodoxă promovează o atitudine de înțelegere și prețuire față de celelalte religii, cărora le aparține masa cea mai mare a credincioșilor din regiunile geografice cu transformări sociale rapide. Pornind de la cuvintele biblice ale Sfîntului Apostol Pavel, că neamurile "din fire fac ale legii" (Romani 2, 14) și de la învățătura Sfîntului Iustin Martirul și Filosoful despre lucrarea Logosului (Hristos) în sînul popoarelor, Biserica Ortodoxă n-a căzut în greșeala de a vedea în celelalte religii numai "beznă", față de "lumina" creștinismului, ci întotdeauna a prețuit valorile pozitive morale existente în acele religii, raze de lumină, răsfrîntă din lumina cea veșnică a Logosului divin care este IISUS HRISTOS.

Atitudinea aceasta de res­pect reciproc între creștinii ortodocși și credincioșii altor religii duce la apropiere și conlucrare. Într-un discurs al papei Benedict al XVI-lea, ținut într-o universitate din Germania, în cadrul căruia a folosit un text luat din gura unui bizantin, a produs o mare tulburare în lumea musulmană și aceasta a reacționat vehement, imediat, sfidînd orice dialog cu Sfîntul Părinte al Vaticanului. Biserica Ortodoxă este în pas cu marile transformări din lume, împărtășind un climat de pace și conlucrare reciprocă. Ea ține seama de progresele științei și tehnicii și de mersul înainte al popoarelor spre o societate bazată pe muncă, libertate, solidaritate, dreptate socială, pace și colaborare.

Ortodoxia se află într-un proces de înnoire a teologiei și a vieții liturgice. Lumea, prin aceasta înțelegînd oamenii, este che­mată să devină o "biserică vie" și "luptătoare cu păcatul". Biserica este în lume pentru ca lumea să devină, cu harul lui Dumnezeu, un sanctuar în care să existe "cer nou și pămînt nou".

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU