Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5049 > Religie Nr. 5049 de vineri, 25 septembrie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 20

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

MĂREȚIA BISERICII ORTODOXE (PE ÎNȚELESUL TINERILOR)


BISERICA ȘI ECUMENISMUL

Dialoguri cu Sava Bogasiu

articol de: Sava BOGASIU
BISERICA ȘI ECUMENISMUL
 

Biserica este un așezămînt divin care continuă lucrarea lui Hristos pe pămînt. În Biserică este loc pentru toți oamenii, indiferent de naționalitate, profesie etc. "Acolo nu este elin și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, scit, rob, liber, ci Hristos, totul întru toți" (Coloseni 3, 11).

Biserica are de la început această deschidere spre lume, spre toate popoarele, chemînd pe toți la cunoașterea adevărului și la dobîndirea mîntuirii. După învierea Sa din morți, Iisus Hristos a spus Ucenicilor Săi: "Drept aceea, mergeți și învățați toate neamurile, botezîndu-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh." (Matei 28, 19).

Biserica Ortodoxă este o biserică sobornicească. Sfîntul Chiril al Ierusalimului spunea în una din catehezele sale: "Biserica se numește sobornicească, pentru că este în toată lumea, de la o margine a pămîntului la alta, pentru că învață sobornicește și fără greșeală toate dogmele care trebuie să ajungă la cunoștința oamenilor despre lucrurile văzute și nevăzute, cerești și pămîntești, pentru că supune la adevărata evlavie tot neamul omenesc, conducători și conduși, învățați și neînvățați, pentru că tratează sobornicește și vindecă tot felul de păcate săvîrșite de suflet și de trup, în fine, pentru că posedă tot felul de virtuți oricum s-ar numi: în fapte, în cuvinte, în tot felul de daruri duhovnicești".

Din Biserică fac parte doar cei "botezați în apă și Duh" în numele Sfintei Treimi.

Biserica Ortodoxă este o biserică ecumenică, adică deschisă spre dialogul cu toate religiile și cultele creștine. Prin ecumenism se înțelege mișcarea de unificare a tuturor credincioșilor din întreaga lume, mărturisind aceeași credință în Biserică și în Dumnezeu, avînd aceleași Sfinte Taine și aceeași învățătură. Mișcarea ecumenică încearcă prin orice mijloace să apropie bisericile unele de altele, pe creștini între ei, indiferent cărui cult aparține fiecare. Biserica Ortodoxă sprijină ecumenismul, dar nu face compromisuri; nu trebuie să cedăm tezaurul nostru de credință pe care l-am primit de la Mîntuitorul Iisus Hristos. Poziția Bisericii Ortodoxe față de celelalte religii este de pace și de bună înțelegere. Ea vine cu duhul blîndeții, este împotriva certurilor și a războaielor cu caracter religios.

Biserica Ortodoxă nu forțează pe nimeni să treacă la ortodoxie, dar nici nu renunță la învățăturile pe care le mărturisește de 2.000 de ani.

Dialogul trebuie purtat cu duhul iubirii creștine. Unitatea Bisericilor se obține prin cunoașterea reciprocă și prin rugăciuni stăruitoare la Dumnezeu.

Astăzi, mai mult ca oricînd, este practic nevoie de ecumenism în lume. Biserica este și trebuie să fie un factor de unitate pentru oameni și popoare. Ecumenismul are în vedere înfrățirea tuturor oamenilor, căci toți am fost creați de Unul și Același Dumnezeu. Ecumenismul urmărește să se ajungă la ceea ce a fost la începutul Bisericii: "o turmă și un păstor". Ecumenismul ține de Biserică, de credință și se folosește de dialog și de dragoste.


 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU