Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5039 > Religie Nr. 5039 de vineri, 11 septembrie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 20

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

MĂREȚIA BISERICII ORTODOXE (PE ÎNȚELESUL TINERILOR)


Biserica și Armata

DIALOGURI CU SAVA BOGASIU

articol de: Sava BOGASIU
Biserica și Armata
 

După învățătura catehismului ortodox, există o Biserică luptătoare, aici pe pămînt, și o Biserică triumfătoare în ceruri. Din Biserica luptătoare fac parte toți cei botezați "în apă și cu Duh" (Ioan 3, 5).

I se spune Biserică luptătoare deoarece are menirea să lupte contra păcatelor și a viciilor. Mijloacele de luptă ale Bisericii sînt duhovnicești, adică de natură spirituală. 

Sfîntul Apostol Pavel aseamănă pe orice creștin al Bisericii cu un ostaș al Mîntuitorului Hristos. În acest sens, în Epistola către Efeseni, găsim scris:

"Îmbrăcați armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sîngelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva Stăpîniilor, împotriva Stăpînitorilor acestei lumi de-întuneric, împotriva duhurilor răutății, care sînt stihiile cerești. Pentru aceea, luați armura lui Dumnezeu, pentru ca-n ziua cea rea să fiți în stare să țineți piept; și după ce veți isprăvi totul, să rămîneți în picioare.

Așadar, stați în picioare avîndu-vă mijlocul încins cu adevărul și îmbrăcați fiind în platoșa dreptății și cu picioarele încălțate-n starea de a fi gata pregătiți pentru Evanghelia păcii; mai presus de toate luînd pavăza credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile înflăcărate ale Celui-Rău. Luați și coiful mîntuirii și sabia Duhului, care este cuvîntul lui Dumnezeu." (Efeseni 6, 11-17).

Creștinii formează oastea lui Iisus Hristos -care nu sînt separați de Biserică și nici împotriva ei. A fi ostaș al Mîntuitorului înseamnă a rămîne în Biserică, a trăi în duhul Evangheliei, a te conforma canoanelor bisericești, a asculta de duhovnic. Biserica nu este împotriva Armatei, ci, dimpotrivă, o sprijină în orice acțiune de bine. Armata este o instituție foarte veche, care a apărut de-a lungul istoriei cu scopul de a apăra un ținut, o comunitate, de invazia cotropitorilor.

Biserica este împotriva războiului de cucerire. Armata a găsit în Biserică un reazem moral de mare eficacitate. Biserica, prin slujbele sale de sfințire a steagurilor de luptă, prin rugăciunile de îmbărbătare a soldaților, a fost de mare folos țării noastre. Spre deosebire de alte popoare, românii au rămas întotdeauna pe același pămînt multimilenar, fără a duce războaie de cucerire a altor teritorii. Multe mănăstiri, prin așezarea lor strategică, au constituit puternice locuri de rezistență împotriva dușmanilor.

Religia creștină joacă un mare rol în formarea caracterului moral al unui soldat. Pentru un militar creștin ortodox, pămîntul țării noastre este sfînt, pentru că pe el se află biserici și mănăstiri, pentru faptul că el a fost stropit de-a lungul istoriei cu sîngele strămoșilor. Biserica îi spune atît soldatului, cît și ofițerului că, după moarte, omul nu dispare, el continuă să existe. Pentru acest lucru, în caz de război pentru apărarea țării, soldatul creștin este gata să apere cauza sfîntă a patriei noastre chiar cu prețul vieții. La baza educației militare trebuie pusă, în primul rînd, credința în Dumnezeu și în Biserică.

Armata trebuie să conlucreze mai mult cu Biserica. Armata trebuie întărită din punct de vedere moral. Acest lucru îl poate face doar Biserica. Pentru acest motiv a fost de mare trebuință introducerea religiei în Armată și revenirea la ceea ce a fost tradiția Armatei noastre - introducerea preoților în Armată. Aceasta problemă a fost discutată atît de conducerea Bisericii ortodoxe Române, cît și de conducerea Ministerului Apărării Naționale.

În calendarul Bisericii sînt trecuți mulți Sfinți, care de profesie au fost soldați sau ofițeri. Așa, de pildă, Sfîntul Gheorghe și Sfîntul Dumitru au fost generali în armată. Din Sfînta Scriptură aflăm că, adeseori, Mîntuitorul Iisus Hristos stătea de vorbă cu ofițeri de armată, ba, mai mult, a vindecat pe un soldat bolnav.

De asemenea, Sfîntul Ioan Botezătorul cerea soldaților care veneau la rîul Iordan să se boteze: "să nu asupriți pe nimeni, să nu învinuiți pe nedrept și să vă mulțumiți cu lefurile voastre" (Luca 3, 14).

La Sfînta Liturghie, în Biserică sînt pomeniți toți soldații care au murit pe cîmpurile de luptă pentru apărarea țării. Biserica Ortodoxă Română are toată prețuirea față de Armata română, care trebuie să fie creștină prin orice acțiune pe care o săvîrșește.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU