Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4955 > Religie Nr. 4955 de vineri, 15 mai 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

MĂREȚIA BISERICII ORTODOXE (PE ÎNȚELESUL TINERILOR)


Catapeteasma bisericii

DIALOGURI CU SAVA BOGASIU

articol de: Sava BOGASIU
Catapeteasma bisericii
 

În orice biserică ortodoxă altarul este despărțit de naos printr-o catapeteasmă, făcută din lemn sau din zidărie. Catapeteasma este semnul după care se cunoaște felul bisericii, dacă este ortodoxă, catolică sau protestantă. 

La bisericile catolice, în loc de catapeteasmă se află un mic gărduț despărțitor, iar la cele protestante catapeteasma lipsește cu desăvîrșire. Catapeteasma joacă un rol important în educația religioasă a celor din biserică. Ea este numită de sfinții părinți "Poarta cerului".

Catapeteasma este ca o carte de religie deschisă, din care descifrăm alfabetul credinței ortodoxe. Icoanele de pe catapeteasmă sînt așezate de obicei pe trei rînduri: în primul rînd se află marile icoane împărătești, cu chipul Mîntuitorului Iisus Hristos - în partea dreaptă și Maica Domnului avînd Pruncul în brațe - în partea stîngă.
În rînd cu icoana Domnului Hristos se află icoana hramului (sfîntul ocrotitor al bisericii respective), situată în partea dreaptă a catapetesmei, lîngă peretele exterior al bisericii. De partea cealaltă, în rînd cu icoana Maicii Domnului, se află icoana Sfîntului Ioan Botezătorul, a Cuvioasei Parascheva sau a altui mare sfînt al Bisericii.
Pe cele două uși diaconești, pe care se intră sau se iese din altar, se află zugrăvite de obicei chipurile celor doi arhangheli; Mihail și Gavriil. Pe ușile împărătești se află pictată icoana Buneivestiri: îngerul Gavriil aducînd vestea cea bună Fecioarei Maria, că ea Îl va naște pe Iisus Hristos - Fiul lui Dumnezeu.

Deasupra ușilor împărătești se află zugrăvită "mahrama Sfintei Veronica", chipul cel nefăcut de mînă, iar în unele biserici "Cina cea de Taină".

Pe rîndul al doilea de icoane sînt pictați cei doisprezece Sfinți Apostoli, care au vestit Evanghelia la toate popoarele, după porunca dată de Mîntuitorul (Matei 28, 19). În locul apostolului Iuda Iscarioteanul, care L-a trădat pe Mîntuitorul, se află Matia, ales prin tragere la sorți.
"Cei doisprezece Sfinți Apostoli, ne spune Iisus, vor sta pe cele douăsprezece scaune de judecată", unde vor fi martori la judecata universală făcută de Mîntuitorul Iisus Hristos la sfîrșitul lumii.

În iconografia ortodoxă mai întîlnim pe Sfîntul Apostol Pavel - Apostolul Neamurilor; el i-a întrecut pe toți apostolii în propovăduirea Evangheliei la popoarele păgîne.
Pe al treilea rînd de icoane, sus, se află șirul tuturor profeților Vechiului Testament, care au prorocit nașterea Mîntuitorului Hristos și Patimile Lui cele mîntuitoare pentru toți oamenii. Profeții au fost "înaintemergătorii lui Mesia", ei L-au descris pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos.

Catapeteasma se constituie ca o sinteză în imagini a Vechiului și Noului Testament.
Catapeteasma accentuează și mai mult caracterul de taină al sfintelor slujbe.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU