Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4784 > Religie Nr. 4784 de joi, 4 septembrie 2014  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Nașterea Maicii Domnului

„Nașterea ta, de Dumnezeu Născatoare, bucurie a răsărit la toată lumea”

Nașterea Maicii Domnului
 
„Născînd cuvioasa Ana pe această fiică binecuvîntată, casa lor bătrînă s-a umplut de multă bucurie și lumină, deoarece multă și mare era tristețea și aștepta­rea de pînă atunci.  
Numele pe care îl aleg și-l pun părinții copilei lor e un nume dintre cele mai frumoase care se obișnuiau la vechii evrei. Acest nume feminin este Miriam, Mariam sau Maria și însemnează „cea plăcută”, „cea frumoasă” sau „doamnă”, „stăpînă” sau Despina, cum îi spun grecii. Toate aceste însemnări ale numelui ei i se potrivesc în chip desăvîrșit, pentru că de la nașterea sa, minunată copila Maria era plină de toate însușirile și darurile trupești și sufletești. Fiind plină de har de la nașterea sa, Sfînta Maria Fecioara a rămas plină de dar pe tot timpul vieții sale pămîntești. Deplinătatea acestui dar dumnezeiesc ce umplea ființa sa și se revărsa peste întreaga ei făptură o apăra de orice păcat. Astfel, prin darul lui Dumnezeu, păcatul n-a atins nici trupul și nici sufletul ei, încît locașul Domnului nostru Iisus Hristos s-a păstrat curat, și trupește și sufletește. Totuși, frați creștini, Sfînta Fecioară Maria s-a născut după toate legile naturale ale nașterii omenești și ca urmare, ea nu a fost scutită de păcatul strămoșesc, de care a fost scutit numai Fiul ei dumnezeiesc. Această stare de sfințenie personală, dublată ca de o umbră de păcatul strămoșesc transmis prin părinți, se continuă la Sfînta Fecioară pînă în momentul Bunei Vestiri.

În acest moment al Bunei Vestiri, la 25 martie, după ce Sfînta Fecioară primește, în chip liber, să fie Maica Fiului lui Dumnezeu - prin acel cuvînt către înger: „Fie [Mie], după cuvîntul tău”, deși nu știa de bărbat - este curățită deplin de toate urmările păcatului strămoșesc prin coborîrea Duhului Sfînt peste ea. În acest moment, pentru Sfînta Fecioară începe un nou capi­tol: de la această dată, preacurata Fecioară - preacurată pe deplin în trup și în suflet - devine locaș sfințit în care se alcătuiește trupul omenesc al lui Dumnezeu Cuvîntul. Astfel, numai după ce Sfînta Fecioară primește a fi mama lui Dumnezeu Fiul, ea este curățită deplin. Pînă la hotărîrea aceasta suprafirească, Sfînta Fecioară Maria, deși plină de dar, era totuși sub influența păcatului strămoșesc ca și ceilalți oameni și deci liberă de a se pronunța împotriva maternității dumneze­iești. În loc să fi spus „fie”, cum a spus, putea să spună „nu primesc”. Însă a spus „fie”, adică s-a supus făra condiție, deși era fără de bărbat. Putea adică să nu primească a fi Maica Mîntuitorului lumii. Așadar prin lucrarea Sfîntului Duh, trupul feciorelnic, preacurat și neatins de nici un păcat, a fost curățit de păcatul strămoșesc, încît carnea din care Se va naște Domnul nostru Iisus Hristos și sîngele care va da viață acestei cărni dumneze­iești să nu aibă nici o urmă de păcat, fie el păcat strămoșesc ori personal. Numai din acest trup fără pată sau imaculat al Sfintei Fecioare Maria se putea naște un trup unit într-un ipostas cu dumnezeirea. Numai acest trup putea lucra mîntuirea lumii și numai acest trup era vrednic să nască pe Domnul nostru Iisus Hristos ca om.“ (fragment din predica Părintelui Sofian Boghiu)

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU