Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4619 > Religie Nr. 4619 de joi, 9 ianuarie 2014  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Părintele Cleopa


Despre propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu

Una din învățăturile Sfintei Evanghelii din Duminica de azi spune: De atunci a început Iisus a propovădui și a zice: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor (Matei 4, 17). Același cuvînt l-a spus și Sfîntul Ioan Botezătorul cînd a început să propovăduiască în pustiul Iordanului: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor (Matei 3, 2). Același cuvînt au primit și Sfinții Apostoli, cînd au fost trimiși să propovăduiască Evanghelia, că le-a zis lor: Și mergînd, propovăduiți, zicînd: S-a apropiat Împărăția Cerurilor (Matei 10, 7). Dumnezeiasca Evanghelie de azi zice: De atunci a început Iisus a propovădui... (Matei 4, 17). Dar ce înseamnă "de atunci"? Adică de cînd a fost prins și pus la închisoare Sfîntul și marele Prooroc Ioan Botezătorul. Acest adevăr îl arată Sfînta Evanghelie de azi, zicînd: Și Iisus, auzind că Ioan a fost pus în temniță, a plecat în Galileea (Matei 4, 12). Dar oare Mîntuitorul a plecat de frică în Galileea? Nicidecum. Ci s-a dus în Galileea ca să înceapă a propovădui Evanghelia de acolo, după profeția proorocului Isaia care zice: Pămîntul lui Zabulon și pămîntul lui Neftali, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumina mare. Și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a strălucit (Isaia 9, 1; Matei 4, 15-16). Iată, deci, care a fost pricina venirii Mîntuitorului în Galileea: predicarea Evangheliei și luminarea celor ce zăceau în întuneric. Căci propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu în lume aduce adevărata lumină în inimile oamenilor credincioși care nu numai că aud cuvîntul, ci îl și împlinesc cu fapta, după cuvîntul Mîntuitorului, care zice: Fericiți cei ce aud cuvîntul lui Dumnezeu și îl păzesc pe dînsul (Luca 11, 28). Cuvîntul lui Dumnezeu aduce mare fericire celor ce îl ascultă și îl pun în practică. Altfel, cuvîntul Evangheliei ne aduce osîndă în loc de mîntuire. 
Dar, frații mei creștini, cine sînt datori să predice cuvîntul lui Dumnezeu în Biserica ortodoxă? Numai slujitorii Bisericii, adică episcopii, preoții și diaconii hirotoniți canonic au puterea și dreptul să predice Evanghelia lui Hristos. Mirenii, în cazuri speciale, pot deveni misionari, ca ajutori ai clericilor, numai cu binecuvîntarea ierarhilor respectivi. Așadar, nimeni din clerici și laici nu pot predica cuvîntul lui Dumnezeu dacă nu vor fi trimiși la această misiune cu aprobarea Bisericii. Marele Apostol Pavel adeverește acest lucru, zicînd: Cum vor propovădui de nu vor fi trimiși (Romani 10, 15). Numai sectele rupte de Biserică au căzut cu totul în extrema opusă, dînd totală libertate laicilor să predice cuvîntul lui Dumnezeu fără a fi trimiși și să explice Sfînta Scriptură după mintea lor. De aceea, astăzi, lumea s-a umplut de erezii și secte căci toate acestea predică cuvîntul Sfintei Scripturi, nu după înțelesul cel adevărat explicat de Sfinții Părinți, ci după mințile lor rătăcite, stăpînite de mîndrie.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU