Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4483 > Religie Nr. 4483 de vineri, 21 iunie 2013  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Despre darul vorbirii în limbi

articol de: Părintele Cleopa
Iată cît de mare este praznicul de astăzi! S-a înălțat Hristos la cer de-a dreapta Tatălui, dar a venit la noi Duhul Sfînt Mîngîietorul, ca să ne sfințească, să ne călăuzească, și să lucreze mîntuirea sufletelor noastre. Noi toți, care ne închinăm cu dreaptă credință Preasfintei Treimi, ne împărtășim cu harul Duhului Sfînt prin cele șapte Sfinte Taine întemeiate de Hristos. Prin botez devenim fii ai lui Dumnezeu după dar și fii ai Bisericii Ortodoxe. Prin taina Ungerii cu Sfîntul Mir primim pecetea harului Duhului Sfînt. Prin spovedanie ne spălăm și ne dezlegăm de păcatele făcute după botez, tot cu puterea harului dumnezeiesc, care împreună cu Botezul și Mirungerea revarsă peste noi cel mai mult harul mîntuitor al Duhului Sfînt. La fel și ultimele trei Taine, și mai ales Preoția, ne împărtășesc în viață harul mîntuirii, prin care ne curățim, ne luminăm și ne sfințim în Hristos. Datoria noastră principală este să nu întristăm pe Duhul Sfînt care este în noi de la botez, prin păcate. 
Nici să alungăm pe Sfîntul Duh de la noi prin necredință, mîndrie, desfrînare, ucidere, și, mai ales, prin căderea în cursele sectelor. Am greșit? Să ne pocăim de îndată ca să nu ne părăsească Duhul Sfînt. Spovedania și Sfînta Împărtășanie ne ajută în viață cel mai mult la mîntuire. Să nu le amînăm la bătrînețe, ca să nu murim așa, că nu ne putem mîntui fără dezlegarea păcatelor și fără Trupul și Sîngele lui Hristos. Să fugim de păcate, că păcatul îndepărtează Duhul Sfînt de la noi. Să ne ferim de adunări și învățături sectare, că acelea nu au Biserică, nici harul Duhului Sfînt. Vrem să știm tainele credinței? Să citim cărți sfinte și să cerem sfatul preoților. Vrem să vorbim limba îngerilor, care este cea mai frumoasă? Să ne rugăm din inimă cu smerenie și lacrimi și să lăudăm pe Dumnezeu acasă și în Biserică.
Prin rugăciune vorbim cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu sfinții din cer și cu oamenii de pe pămînt. Rugăciunea este cea mai prețioasă vorbire duhovnicească în limba Duhului Sfînt. Vrem să biruim răutatea lumii și a diavolului? Să iubim curat pe toți oamenii, să iertăm și să ajutăm după putere pe toți. Vrem să lăudăm pe Duhul Sfînt? Să rostim zilnic rugăciunea: "Împărate ceresc, Mîngîietorule". Vrem să lăudăm cu toți îngerii și cu toți sfinții pe Preasfînta Treime? Să cîntăm adesea "Sfinte Dumnezeule", lăudînd pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfînt. Amin.   

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU