Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4079 > Religie Nr. 4079 de sambata, 17 decembrie 2011  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Genealogia divină

(continuare din numărul trecut)

articol de: Paul NEGOIȚĂ
Între regii lui Israel, a strălucit cu virtuți și fapte mărețe David proorocul, psalmistul compozitor de cîntece frumoase, care au inspirat oamenilor simțăminte înalte, îndemnuri la răbdare și pocăință, aducînd mîngîiere și încurajare multor suflete căzute.  Dar cu toate darurile ce i-au împodobit inima, omul a fost împuns de spinii păcatului și a căzut, dar s-a ridicat cu mult mai sus decît căzuse. Slujba bisericească creștină este plină de rugăciunile de laudă și premărire a lui Dumnezeu, dar și de rugăciunile de pocăință ale acestui strălucit rege... Cine nu cunoaște renumitul psalm 50, care este strigătul disperat și insistent al sufletului umilit către Creator, cerînd iertare prin smerită pocăință...Mai este apoi Solomon, cel care a zidit templul din Ierusalim, cel mai înțelept dintre regi, cu frumoasele lui imne, poezii, paremii, pilde și parabole, care au uimit popoare și țări întregi... Dar înțelepciunea nu l-a apărat de cădere și Solomon n-a rămas pînă la moarte acestor daruri cu care a fost miruit. El a uitat pe Dumnezeul părinților săi și ieșind din hotarele credinței și ale temerii de Dumnezeu, a început a filozofa după stihiile lumii, cum zice Sfîntul Apostol Pavel (Colos. 2, 8).

Pe firul istoriei vine acum rîndul marilor profeți și apărători ai credinței; dar nu-i vom putea cita cu de amănuntul - cu fapte și virtuți - ci îi vom înșira numai cu numele: Ilie Tesviteanul, Elisei, Isaia - care a profețit despre nașterea Mesiei -, Ieremia proorocul pocăinței, Iezechil, Daniil; apoi bărbați viteji: Ezdra și Neemia care au mîngîiat poporul în timpul robiei babilonice, Eleazar - mare cărturar, Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, Iosif logodnicul Sfintei Fecioare și dreptul Simeon care a primit în brațe pe pruncul Iisus la 40 de zile după naștere. Este momentul să mai amintim că alături de acești străluciți strămoși ai lui Hristos, au stat soțiile lor, fiicele lor, mamele și surorile lor, femei cu bogate calități și virtuți, începînd cu strămoașa Eva și încheind cu Fecioara Maria din care s-a născut Hristos, care au strălucit - cum mărturisește Sfîntul Pavel... "ca niște stele în lume" (Filip. 2, 15), gonind întunericul din vremea lor... Ele au trăit mai mult cu duhul, mai mult pentru cele viitoare... Și-au iubit soții, copiii, căminul casnic și țara. Dar mai mult L-au iubit pe Dumnezeu și pe Izbăvitorul lumii Hristos. Toți, bărbați și femei din Vechiul Testament, au murit dorind-L pe Hristos cel făgăduit... Aceste nume și vieți vin din adîncul veacurilor și al istoriei, sînt zid și temelie strămoșească a neamului din care S-a născut Fiul lui Dumnezeu, Omul Iisus Hristos. Avem astfel temeiul nedesmințit al credinței noastre, că Hristos începătărul vieții celei noi nu vine din neant, nici din închipuire, ci vine pe cale firească, coborînd din veacuri, ca să lege trecutul cu viitorul, pînă în vecii vecilor... Cunoscînd șirul sfinților strămoși, în lumina cereștei izbăviri, ne pregătim acum să cinstim și noi ziua care ne aduce aminte de minunata și preacurata zămislire a lui Hristos... Vom vesti acest adevăr izbăvitor care ne dă putința să ne înscriem numele în cartea vieții veșnice... Ne vom pregăti să deschidem calea sufletului spre primirea lui Hristos în Sfînta Împărtășanie la care ne dă dreptul pocăința și rugăciunea pe care le-am împlinit în răstimpul acestui post. Vom fi părtași la ospățul Stăpînului, la masa cinstei, la ospățul cel mare la care sîntem chemați și la care sîntem așteptați. Va trebui să fin prezenți, căci este unica ocazie cînd putem să fim în comuniune cu Fiul lui Dumnezeu. Noi nu vom urma calea acelor oameni pe care ni i-a înfățișat Sfînta Evanghelie citită duminica trecută, care fiind chemați la cina Stăpînului, ca niște suflete fără grație au refuzat, punînd înainte interesul și pasiunile lor egoiste: ...mi-am luat o țarină și mă duc s-o văd; ...mi-am cumpărat niște perechi de boi și vreau să-i încerc; m-am însurat și nu pot veni... (Lc. 14, 18-20). Cu aceste scuze minore este refuzată cinstea ce li s-a făcut de a fi chemați și puși într-o asemenea cinste? Noi însă nu vom face așa. În zilele care au mai rămas pînă la marele praznic, va trebui să punem ordine în cămara sufletului nostru, să înfruntăm orice piedică ce ni s-ar pune în cale și să fim gata a-L întîmpina pe Domnul Hristos, care vine sub chipul smereniei, ca să aducă... "pe pămînt pace și bună voire între oameni".

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU