Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 3908 > Religie Nr. 3908 de sambata, 28 mai 2011  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Duminica Orbului din naștere


 1. Și trecînd Iisus, a văzut un om orb din naștere. 
 2.  Și ucenicii Lui L-au întrebat, zicînd: Învățătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?  
 3. Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
 4.  Trebuie să fac, pînă este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, cînd nimeni nu poate să lucreze.  
 5.  Atît cît sînt în lume, Lumină a lumii sînt.  
 6. Acestea zicînd, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat, și a uns cu tină ochii orbului.  
 7.  Și i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului (care se tîlcuiește: trimis). Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzînd.  
 8. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea?  
 9. Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sînt.  
 10. Deci îi ziceau: Cum ți s-au deschis ochii?  
 11. Acela a răspuns: Omul care se numește Iisus a făcut tină și a uns ochii mei; și mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului și te spală. Deci, ducîndu-mă și spălîndu-mă, am văzut.  
 12. Zis-au lui: Unde este Acela? Și el a zis: Nu știu.  
 13. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecînd orb.
 14.  Și era sîmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină și i-a deschis ochii. 
 15. Deci iarăși îl întrebau și fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei, și m-am spălat și văd.  
 16. Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sîmbăta. Iar alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei.  
 17. Au zis deci orbului iarăși: Dar tu ce zici despre El, că ți-a deschis ochii? Iar el a zis că prooroc este.  
 18. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb și a văzut, pînă ce n-au chemat pe părinții celui ce vedea.  
 19.  Și i-au întrebat, zicînd: Acesta este fiul vostru, despre care ziceți că s-a născut orb? Deci cum vede el acum?  
 20. Au răspuns deci părinții lui și au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb.  
 21. Dar cum vede el acum, noi nu știm; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Întrebați-l pe el; este în vîrstă; va vorbi singur despre sine.  
 22. Acestea le-au spus părinții lui, pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale că, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă.  
 23. De aceea au zis părinții lui: Este în vîrstă; întrebați-l pe el.  
 24. Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi știm că Omul Acesta e păcătos.  
 25. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu știu. Un lucru știu: că fiind orb, acum văd.  
 26. Deci i-au zis: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?  
 27. Le-a răspuns: V-am spus acum și n-ați auzit? De ce voiți să auziți iarăși? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenici ai Lui?  
 28.  Și l-au ocărît și i-au zis: Tu ești ucenic al Aceluia, iar noi sîntem ucenici ai lui Moise.  
 29. Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe Acesta nu-L știm de unde este.
 30.  A răspuns omul și le-a zis: Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu știți de unde este și El mi-a deschis ochii.  
 31. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși; dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia Lui, pe acesta îl ascultă.  
 32. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere.  
 33. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic.  
 34. Au răspuns și i-au zis: În păcate te-ai născut tot, și tu ne înveți pe noi? Și l-au dat afară.  
 35.  Și a auzit Iisus că l-au dat afară. Și, găsindu-l, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?  
 36. El a răspuns și a zis: Dar cine este, Doamne, ca să cred în El?  
 37.  Și a zis Iisus: L-ai și văzut! Și Cel ce vorbește cu tine Acela este.  
 38. Iar el a zis: Cred, Doamne. Și s-a închinat Lui. 

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU