Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 3675 > Religie Nr. 3675 de sambata, 21 august 2010  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Lucrători în grădina credintei

articol de: Sava BOGASIU
Evanghelia din Duminica a 13-a după Rusalii de la Sfînta Liturghie ne istorisește despre stăpînul unei vii care și-a trimis slujitorii să ceară lucrătorilor răi partea de recoltă ce i se cuvenea. "Era un om oarecare stăpîn al casei sale care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Cînd a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători, ca să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punînd mîna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorît-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decît cele dintîi, și au făcut cu ele tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicînd: Se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzînd pe fiul, au zis între ei: Acesta este moștenitorul; veniți să-l omorîm și să avem noi moștenirea lui. Și, punînd mîna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci cînd va veni stăpînul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răs­puns: Pe acești răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor. Zis-a lor Iisus: Au n-ați citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe  care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri»? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei" (Matei 21, 33 - 43).

Această Evanghelie este de mare actualitate pentru noi, creștinii, care sîntem chemați cu toții să lucrăm în grădina credinței. Noi, creștinii, sîntem lucrătorii care am preluat via de la poporul Israel, care a ucis în Vechiul Testament pe mulți prooroci și slujitori ai credinței, iar, în cele din urmă, L-au răstignit pe Cruce pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Via din Evanghelie este Bise­rica sau Împărăția harului mîntuitor.  Stăpînul nostru, Iisus Hristos, a plecat la ceruri după învierea Sa din morți și va reveni din nou pe pămînt ca să ne ceară, de la fiecare dintre noi, roadele din gră­di­na credinței care înseamnă faptele bune.  Fiecare dintre noi sîntem chemați să lucrăm în ogorul Domnului care este Biserica. La Botez noi am primit Duhul Sfînt și ne-am îmbrăcat cu Hristos, după cum ne spune Marele Apostol Pavel: "Cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat" (Galateni 3, 27).

Viața fiecăruia dintre noi este un dar dumnezeiesc, este o grădină pe care am primit-o de la Dumnezeu curată, sfîntă și de care trebuie să avem grijă ca să dăm roadele cerute de Stăpînul nostru. Ca și lucrătorii cei răi din Evanghelia din această Duminică ne-am făcut stăpîni pe ce nu este al nostru: viața, sufletul din noi. Tot ce avem bun provine numai de la Dumnezeu. El este stăpînul nostru cel adevărat la care trebuie să ne raportăm mereu. Ce trist este că mulți dintre noi nu realizăm misiunea, vocația noastră aici pe pămînt! Ne gîndim doar la noi, muncim doar pentru noi și neglijăm poruncile lui Dumnezeu. Ne-a dispărut la mulți dintre noi teama, frica de Dumnezeu, respectul față de slujitorii lui Dumnezeu. Pentru mulți dintre noi, cre­din­ța este doar o formalitate, o simplă tradiție și nu un mod autentic de viață plenară în Dumnezeu și cu Dumnezeu. O simplă prezență în Biserică la slujbă doar cu trupul timp în care sufletul zboară la grijile și plăcerile acestei lumi trecătoare nu ne poate mîntui. De asemenea, a face unele ritualuri religioase de formă nu are valoare înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să primim printr-o credință vie, lucrătoare pe Domnul Iisus Hristos în inima și în sufletul nostru ca să trăim cu El tot timpul, așa cum mărturisea Sfîntul Apostol Pavel: "nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine" (Galateni 2, 20).

Numai așa poți fi împăcat cu Dumnezeu și astfel poți să ai viață veșnică. Ce puțin se gîndesc oamenii la lucrul acesta, mergînd cu pași repezi spre o judecată inevitabilă! Nu numai că ei au păcătu­it, dar au trecut cu atîta indiferență peste iubirea pe care Dumnezeu ne-a dovedit-o din plin prin trimiterea Unicului Său Fiu, Iisus Hristos, Care și-a dat Trupul și Sîngele pe Cruce ca pe noi să ne mîntuiască. Păcatele noastre mari, strigătoare la ceruri: mîndria, mînia, lăcomia, desfrînarea, uciderea, invidia, lenea ne îndepărtează de Dumnezeu și ne murdăresc sufletul din noi. Avem nevoie de ceva și de cineva să ne curețe ființa noastră. Acel cineva este Hristos, care ne-a dăruit Spovedania ca ceva curățitor și înălbitor. După spovedanie, sufletul se face mai alb ca zăpada și mai strălucitor decît aurul. Avem nevoie de un foc puternic al credinței ca să ne lumineze viața spre Hristos.  Dumnezeu ne-a dat totul ca noi să ne mîntuim. Ne cheamă și ne așteaptă la El. În Biblie citim așa: "Cei ce sînteți însetați mergeți la apă" (Isaia 55, 1) și "Cel ce bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac" (Ioan 4, 14).  Atunci cînd ne este foame de credință să alergăm la Iisus Hristos care este "pîinea cea vie" (Ioan 6, 48) și ,Cel ce mănîncă trupul Meu și bea Sîngele Meu rămîne întru Mine și Eu întru el" (Ioan 6, 56). Calitatea de creștin pe care am dobîndit-o prin botez ne obligă să lucrăm în grădina credinței și să aducem roade vii: "Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri"
(Matei 7, 21).          
Credința creștină nu este ideologie, ci viață trăită în Duhul lui Hristos
 La judecata finală Mîntuitorul ne va pune cîteva întrebări practice despre ce am făcut aici pe pămînt. Ne va întreba dacă am hrănit pe cei flămînzi, am dat apă la cei însetați, dacă am îmbrăcat pe cei goi și dacă am primit pe cei străini fără de adăpost; de asemenea, ne va întreba dacă am cercetat pe cei bolnavi cît și pe cei din închisori. La aceste întrebări se rezumă tot chestionarul vieții veșnice la care va trebui să răspundem cu da sau nu. Menirea noastră pe acest pămînt este de a lucra în grădina credinței pentru mîntuirea sufletului, ca să auzim și noi acele cuvinte ale Mîntuitorului Hristos: "Veniți și moșteniți împărăția lui Dumnezeu gătită vouă încă de la întemeierea lumii."
Amin! MARE ESTE DUMNEZEU!

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU