Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 3193 > Religie Nr. 3193 de vineri, 23 ianuarie 2009  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 18

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Despre atotștiința și mila lui Dumnezeu

articol de: Arhimandrit Ilie CLEOPA

Pocăința casei lui Zaheu din Sfînta  Evanghelie din Duminica aceasta este un exemplu viu de întoarcere la Hristos pentru familia creștină din zilele noastre, pentru noi toți care sîntem fii ai lui Dumnezeu după har și oameni păcătoși după fapte.          
Dacă n-ar fi mila lui Dumnezeu și pocăința prin care sîntem miluiți și iertați, nimeni dintre creștini nu ar putea fi mîntuiți. Dumnezeu care ne-a creat ne oferă în dar mila și dragostea Lui de Tată, iar noi ca fii trebuie să-i oferim pocăința noastră, smerenia noastră, lacrimile noastre de căință, spovedania și părăsirea păcatelor.       
Dumnezeu este atotștiutor și cunoscător al inimilor noastre. El ne știe înainte de a ne naște. El cunoaște și vede cugetele minții și inimii fiecăruia dintre noi. De la Botez și pînă în clipa morții, îngerii noștri păzitori scriu faptele și gîndurile noastre bune și rele. Ei ne numără pașii pe care-i facem la biserică, la pocăință, la cercetarea bolnavilor sau la săvîrșirea faptelor rele. Iar în ceasul morții, îngerii noștri păzitori ne însoțesc, împreună cu faptele noastre bune și rele, pînă la scaunul judecății, în fața Dreptului judecător, Iisus Hristos. Dacă în timpul vieții noastre ne-am spovedit păcatele la preoți, dacă le-am părăsit și am făcut canon pentru ele, la judecată nu vom mai fi întrebați și osîndiți pentru păcatele mărturisite și ispășite. Iar dacă vom muri nepocăiți, adică nespovediți și în grele păcate de moarte, cine ne va scoate din chinurile iadului?
Pocăința vameșului Zaheu este un model de pocăință pentru toți creștinii și este singura cale de îndreptare și împăcare cu Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.    

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU