Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 3104 > Religie Nr. 3104 de sambata, 4 octombrie 2008  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 18

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

VRĂJMAȘ

articol de: Preot dr. Ioan Mircea

Potrivnic, împotrivitorul binelui lui Dumnezeu. Vrăjmașul cel mare, care a introdus prin ispită în om și în lume, între oameni și între ei și Dumnezeu, dezordinea și ura, stricînd pacea și armonia dintru început, este numit "cel rău", de care ne rugăm lui Dumnezeu să ne izbăvească (Matei, 6, 13), - adică diavolul. Acest lucru se înțelege limpede din parabolele Mîntuitorului (Matei, 13, 28, 29; Luca, 10, 19), cînd arată că Dumnezeu seamănă sămînța cea bună, "dar pe cînd oamenii dormeau, a venit vrăjmașul, a semănat neghină printre grîu și s-a dus" (Matei, 13, 25). Este una din parabolele Împărăției, cînd Mîntuitorul avizează pe ucenici dspre activitatea vicleană a diavolului. Ca urmare a păcatului, oamenii au devenit vrăjmași între ei. Legea veche poruncea iudeilor să urască pe vrăjmași, care erau toți cei din afara lor, și să iubească pe aproapele - adică numai pe cei de un neam. Iisus însă recomandă ca urmașii Săi să iubească și pe vrăjmașii lor și deci pe toți oamenii (cf. Matei, 5, 40 - 44; 10, 36; Luca, 19, 43; Rom., 12, 29; Gal., 4, 16; II Tes., 3, 15), pentru că toți sînt frați între ei și fii ai aceluiași Dumnezeu. Vrăjmași în înțeles noutestamentar rămîn însă cei care se împotrivesc lui Dumnezeu și lucrării Lui în lume, prin Biserică și Evanghelie. Aceștia se numesc vrăjmașii lui Dumnezeu și ai lui Hristos (Matei, 22, 44; Marcu, 12, 36; Luca, 19, 27, 43; 20, 43; Fapte, 2, 35; Ii Tes., 3, 15; Col., 1, 21; Evr., 1, 13; 10, 13; Iacov, 4, 4), ca și cei ce iubind lumea devin vrăjmașii lui Dumnezeu (Gal., 4, 8; Efes., 2, 12; Col., 1, 21; Iacov, 4, 4). Vrăjmașii lui Dumnezeu sînt și cei numiți de Apostol "vrăjmași ai Evangheliei" (Rom., 11, 28) și "vrăjmașii Crucii" lui Hristos (Filip, 3, 18), care sînt toți ereticii și sectarii. Dumnezeu mîntuiește de vrăjmași pe credincioșii Lui (Luca, 1, 71, 74), pe cei aleși (Apoc., 11, 5, 12) și le răsplătește suferințele lor pentru credință.. Apostolii au primit puterea harismatică de a călca peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, fără a fi vătămați (Luca, 10, 19; cp. Marcu, 16, 18; Fapte, 28, 3 - 5, I Ioan, 2, 13). Vrăjmașul cel din urmă care va fi biruit de El este Moartea, care la sfîrșit, cînd Hristos va preda împărăția Tatălui, pentru ca "Dumnezeu să fie toate în toți" (I Cor., 15, 26 - 28), împreună cu diavolul și iadul vor fi aruncați în iezerul de foc (Apoc., 20, 10 - 14).

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU