Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 3168 > Prima ora Nr. 3168 de joi, 18 decembrie 2008  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 18

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Prima ora

Doar primăria poate elibera


Autorizația pentru transport în regim de taxi

Autorizația trebuie vizată la fiecare cinci ani, odată cu verificarea îndeplinirii condițiilor care stau la baza emiterii ei

articol de: Corina Rachiteanu

Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de în­chiriere se poate executa numai de transportatori autorizați. Autorizația de transport se va ­eli­bera de către autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localității în care transportatorul își are sediul sau dominciliul, pe durată nedeterminată. Această durată nederminată este con­di­țio­nată de vizarea autorizației la fiecare cinci ani, odată cu verificarea îndeplinirii condițiilor care stau la baza emiterii ei.

Documente necesare

Documentația pe baza căreia se eliberează autorizația trebuie să conțină următoarele: cererea transportatorului; copie după certificatul de la registrul ­co­mer­țului care trebuie să conțină codul CAEN aferent; dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională (certificatul de competență profesională a persoanei desemnate, atestatul profesional al taximetristului); dovada îndeplinirii con­diției de onorabilitate - cazierul judiciar al persoanei desemnate din care să rezulte că nu a fost condamnată pentru infracțiuni de natură comercială, privind condițiile de plată și de angajare, pentru infracțiuni de tîlhărie, crimă și viol, avizul medico-psihologic, cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic, declarație pe proprie răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menționarea intervalelor de cînd a avut interdicții și motivul acestora.

Condiții obligatorii
Totodată, documentația trebuie să mai includă si o declarație pe proprie răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul, declarație pe proprie răspundere a transportatorului că acesta deține sau are capacitate financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU