Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 3158 > Prima ora Nr. 3158 de sambata, 6 decembrie 2008  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 18

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Prima ora

Operatorii economici au obligații


Transportul deșeurilor, condiționat de reguli stricte

Nerespectarea reglementării în vigoare poate fi sancționată cu amendă de la zece la 20 de mii de lei

articol de: (C.R.)

Procedura de reglementare și control a transportului deșeurilor, prevăzută de Hotărîrea 1061/2008, se aplică deșeurilor periculoase și deșeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 856/2002. Transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare sau eliminare.

Formular în trei exemplare

Este interzis transportul deșeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare sau eliminare, fără respectarea prevederilor Hotărîrii 1061/2008 (amendă 15.000-30.000 RON și confiscarea mijlocului de transport folosit). Transportul deșeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, al cărui model este prevăzut în anexa nr.3 a Hotărîrii 1061/2008. Formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase se completează de către expeditor în trei exemplare și se păstrează după cum urmează: un exemplar semnat și ștampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deșeurile și cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului. Formularul de încărcare-descărcare deșeuri ne­periculoase este înregistrat de către destinatar într-un registru securi­zat, înseriat și numerotat pe fiecare pagină.

Amenzi usturătoare

Deșeurile nepericuloase destinate eliminării se transportă de la expeditor la destinatar și se controlează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase tipizate, cu regim special. Nerespectarea acestor reglementări poate fi sancționată cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei. Transportul deșeurilor municipale, efectuat de către operatorii economici autorizați să presteze serviciul de salubrizare în localități, nu intră sub incidența prevederilor Hotărîrii1061/2008.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU