Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 3194 > Politica Locala Nr. 3194 de luni, 26 ianuarie 2009  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 18

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Politica Locala

Momentul zero

articol de: (D.G.)

Un om de 63 de ani din Olt a murit în direct la televiziune, după ce niște indivizi care lucrează în sistemul sanitar românesc și poartă halate albe, au refuzat să-i facă minime manevre medicale. Deși s-a pus în discuție publică atitudinea unor cadre de la Spitalul Județean din Slatina, chestiunea trebuie tratată punctual, în contextul întregului sistem medical din România. Nu-i putem pune pe toți medicii, ori toate asistentele, în aceeași oală. Reacția ministrului Bazac mi se pare corectă, chiar dacă urmărește un cîștig de imagine. Probabil și abuzivă, căci demiterea celor socotiți vinovați trebuia făcută după ce Justiția s-ar fi pronunțat în acest caz. Ca părere personală, pot spune, însă, că este momentul să se dea un exemplu. Cred că tot ce s-a întîmplat la Slatina are o grea încărcătură penală. E vremea ca Justiția, autoritățile sanitare, Colegiul Medicilor, sistemul în ansamblul său, să se miște, în sensul rezolvării corecte a acestei situații. În plus, mass-media și, mai ales, societatea civilă sînt obligate să trateze, pînă la rezolvare, cazul. Vreau să văd intelectualitatea românească luînd atitudine. Mă refer aici la așa numita "intelighenție", atît de activă în alte situații, mai cu seamă politice. Ratarea acestui,să-i zicem, "moment zero" ar duce la aruncarea anatemei peste întreg sistemul sanitar. O chestiune absolut nedreaptă.

 

COMENTARII

radu:
ABC-ul unei activitati
PROTOCOL PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII MEDICALE IN UNITATEA DE PRIMIRE A URGENTELOR DIN SPITALUL CLINIC DE URGENTA JUDETEAN BUZAUUNITATEA DE PRIMIRE URGENTE (UPU) - secţia aflată în structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă a pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţeUnitatile si compartimentele de primiri urgente sint deschise tuturor pacientilor care solicita acordarea asistentei medicale de urgenta in urma aparitiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afectiuni cronice.Este interzis refuzul acordarii asistentei medicale de urgenta unui pacient care solicita acest lucru fara evaluarea starii acestuia de catre un medic din cadrul UPU si stabilirea lipsei unei afectiuni care necesita ingrijiri medicale in cadrul UPUsi eventuala internare a pacientului.I. PREZENTARE, TRIAJ1.Toti bolnavii care solicita asistenta medicala in U.P.U. vor fi preluati si examinati de medicii de serviciu, care poarta responsabilitatea cazului de la preluare pana la eliberarea din U.P.U.(la domiciliu , la alte spitale sau internarea in sectiile Spitalului Judetean).2.Tuturor bolnavilor asistati medical la U.P.U. li se va intocmi si completa Fisa de Prezentare din U.P.U. al carei model va fi adaptat reglementarilor legale in vigoare si programului informatic a Spitalului Judetean.3.Triaj – Mecanismul sau procedura prin care pacienţii care se prezintă în UPU sunt evaluaţi şi clasificaţi la sosire în UPU, de către o persoană competentă, luând în considerare starea lor clinică şi acuzele cu care se prezintă, corelate cu vârsta şi antecedentele acestora , stabilitatea funcţiilor vitale, potenţialul de agravare a stării lor, necesitatea instituirii unui tratament sau efectuării unor investigaţii precum şi alte date considerate relevante astfel încât să fie stabilită prioritatea cu care un pacient este asistat şi nivelul de asistenţa necesară acestuia. Triajul este un proces continuu fiind necesară reevaluarea periodică a pacienţilor.4.Persoanele care beneficiaza de asistenta medicala de urgenta in U.P.U. vor urma una din urmatoarele cai : - Internare intr-unul din serviciile Spitalului Judetean- Transfer intr-un alt serviciu de specialitate- Eliberare la domiciliuII. EXAMINAREA SI INVESTIGAREA PACIENTILOR1. Examinarea pacientilor:1.1 La sosire, in urma efectuarii triajului, pacientii in cadrul UPU sunt examinati de medicii de garda care vor decide investigatiile necesare si specialitatile care urmeaza a fi chemate in vederea acordarii consultului de specialitate daca se considera necesar.2. Investigarea pacientilor in UPU:2.1 Are ca scop stabilirea unui diagnostic corect si o conduita terapeutica corecta bazata pe rezultatele examenului clinic si a investigatiilor paraclinice.2.2 Investigatiile pot fi efectuate inclusiv in scopul de a infirma un diagnostic prezumptiv in vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte precum si in vederea luarii unei decizii asupra necesitatii internarii unui pacient.2.3 Cazurile de urgenta vor fi investigate adecvat inaintea internarii lor in vederea luarii unor decizii corecte in privinta tratamentului de urgenta si internarii intr-o sectie sau unitate sanitara corespunzatoare. Lista investigatiilor nu este limitanta, cererea unor investigatii specifice pentru anumite cazuri fiind posibila daca astfel de investigatii pot afecta decizia terapeutica.2.4 In zona de triaj pot fi recomandate unele investigatii pacientilor aflati in asteptare, in urma unei examinari clinice sumare efectuate de un medic, astfel incat rezultatele investigatilor sa fie disponibile la momentul examinarii pacientului respectiv in spatiul de examinare din cadrul UPU.2.5 Laboratorul spitalului precum si serviciile de imagistica vor a da prioritate investigatiilor solicitate din partea UPU.3. Consulturi interdisciplinare:3.1 Medicii specialisti in diferite domenii din spital sunt chemati la consult dupa ce in cadrul UPU a fost stabilit un diagnostic prezumptiv sau final pe baza examinarilor si a investigatiilor efectuate cu exceptia situatiei pacientilor critici, unde, dupa caz, chemarea medicilor specialisti din diferite sectii poate fi necesara inca din primul moment de la sosirea pacientului in UPU. Medicii din cadrul UPU pot solicita consulturile la orice moment din procesul de investigare si evaluare a pacientului in cazul in care considera acest lucru necesar în vederea stabilirii unei conduite de investigare sau tratament comuna cu una sau mai multe specialitati sau pentru recomandarea internarii sau transferului pacientului catre o alta unitate sanitara.3.2 Medicii de garda din spital sunt obligati sa raspunda prompt chemarii la UPU. In cazul pacientilor aflati in stare critica sau a caror stare necesita un consult de specialitate imediat, medicii de garda din spital sunt obligati sa se prezinte in UPU in cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Exceptie fac situatiile in care medicul chemat este implicat in acordarea asistentei medicale unui pacient aflat in stare critica in sectie sau in sala de operatii. In astfel de situatii medicul solicitat va informa personalul din UPU de situatie si va primi telefonic date despre cazul aflat in UPU in vederea luarii unei decizii, stabilirii urgentei situatiei si modului de actiune.3.3 Personalul de garda in UPU este obligat sa consemneze in fisa individuala a pacientului ora la care a fost chemat un medic din spital si ora la care s-a prezentat. In cazul intarzierilor justificate, motivul intarzierii va fi trecut langa ora de prezentare. In cazul intarzierilor nejustificate sau a intarzierilor repetate din partea unor medici, medicul sef al UPU va informa conducerea spitalului care are obligatia de a investiga si rezolva problemele respective.3.4 In vederea acordarii unui consult de specialitate unui pacient critic in cadrul UPU, este obligatorie prezenta in persoana a sefului de garda din sectia de la care se solicita consultul, cu exceptia situatiei in care acesta se afla in sala de opratii sau in imposibilitate de a efectua consultul fiind implicat in acordarea asistentei medicale unui alt pacient critic in spital, situatie in care consultul poate fi efectuat de un alt medic de garda de pe sectia respectiva informand medicul sef de garda de starea pacientului si deciziile luate. Medicul sef de garda este obligat sa consulte pacientul personal in momentul in care se elibereaza.3.5 In vederea acordarii unui consult de specialitate unui pacient care nu se afla in stare critica, este obligatorie prezenta unui medic specialist in domeniul respectiv sau a unui medic rezident din specialitatea respectiva care se afla in a doua jumatate a perioadei de pregatire in rezidentiat. Medicul de garda din UPU are dreptul de a solicita prezenta medicului sef de garda de pe sectia respectiva daca considera acest lucru necesar.III. Internarea in una din sectiile sau compartimentele Spitalului JudeteanInternarile se vor face conform urmatoarelor prioritati:1. In serviciul de supraspecialitate corespunzator diagnosticului cu risc vital maxim.2. In serviciul (medical sau chirurgical) de urgenta pe spital , daca bolnavul nu se incadreaza la punctul 1.3. Bolnavii care prezinta intoxicatii acute sau fenomene de sevraj cu risc vital, sau suspiciunea unor asemenea intoxicatii se vor interna in serviciul de toxicologie al sectiei A.T.I. In cazul in care bonavii intoxicati nu prezinta risc vital vor fi preluati de sectia medicala de urgenta pe spital, cu avizul medicului de garda A.T.I. care va preciza in foaia de observatie ca bolnavul nu prezinta intoxicatie cu risc vital.In cazul in care medicul specialist din U.P.U. opiniaza pentru necesitatea de a spitaliza bolnavul si medicul de garda de pe sectie opiniaza pentru eliberarea la domiciliu sau transferarea in alta unitate spitaliceasca , eliberarea la domiciliu sau transferul se va face sub parafa medicului de garda de pe sectie si cu responsabilitatea lui directa.Durata de stationare a bolnavului in U.P.U. nu trebuie sa depaseasca 6 ore.In UPU pot fi retinuti pacienti sub observatie pentru cel mult 24 de ore in urmatoarele situatii :1. Lipsa unui loc de internare potrivit in spital ;2. Necesitatea monitorizarii temporare de scurta durata fara sa existe la momentul respectiv motive de internare intr-o sectie din spital ;3. Necesitatea repetarii unor analize sau investigatii in vederea confirmarii sau excluderii unui diagnostic si / sau stabilirii unei conduite terapeutice;4. Pacientul reprezinta un caz social care necesita o rezolvare definitiva nefiind posibila externarea acestuia din UPU fara expunerea lui la un risc;5. Alte cazuri care sunt considerate de catre medicul sef de tura UPU bine intemeiate si in favoarea pacientului cu conditia documentarii motivelor in scris in fisa individuala a pacientului.Retinerea unui pacient sub observatie in UPU se face numai cu acordul acestuia sau, dupa caz, cu acordul apartinatorilor acestuia. In timpul in care pacientul se afla sub observatie in UPU, acesta se afla sub directa responsabilitate a personalului din unitatea respectiva.Stabilirea unei conduite terapeutice pacientului aflat sub observatie se face, dupa caz, de comun acord cu medicii de garda din spital.Rezolvarea cazului va ramane in sarcina echipei de garda pe spital din momentul prezentarii pacientului.Garda sectiei medicale care asigura urgenta pe spital (care va fi nominalizata conform graficului) va fi asigurata de un medic specialist sau primar. Medicul specialist sau primar care asigura garda de urgenta medicala pe spital are dreptul si obligatia de a media conflictele profesionale privind internarile in diverse sectii medicale. In ultima instanta, in cazul unui conflict privind internarea intr-o sectie medicala intre medicii de garda pe aceste sectii, medicul care asigura garda de urgenta medicala pe spital decide sectia in care se va interna bolnavul.Dintre medicii de garda (specialitati medicale sau chirurgicale), conform graficului, va fi numit medicul sef al garzii pe spital care are obligatia si dreptul de a decide internarile in cazurile conflictuale medico-chirurgicale, precum si asupra aspectelor administrative importante care afecteaza buna desfasurare a activitatii spitalului pe timpul garzii.IV. TRANSFERUL PACIENTILORSe vor transfera :1.Pacientii care necesita asistenta medicala intr-un profil care nu exista la Spitalul Judetean (boli infecto-contagioase, pneumo-ftiziologie, hematologie). Sectiile de Obstetrica-Ginecologie , Ortopedie, Pediatrie sunt servicii medicale ale Spitalului Judetean si se recomanda ca aceste servicii sa fie utilizate cu prioritate daca situatia o impune.2.Pacientii care solicita transferul (pe proprie responsabilitate).3.Pacientul este inconstient dar apartinatorii solicita transferul (pe proprie responsabilitate).Transferul pacientilor se va efectua cu insotitor calificat (la solicitarea medicului din U.P.U.) in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.V. ELIBERAREA LA DOMICILIUEliberarea la domiciliu a bolnavilor din U.P.U. se va face doar daca :1. Starea sanatatii bolnavului nu impune spitalizare in baza datelor medicale prezentate de acesta si constatate de medicul de urgenta sau medicii de garda de pe sectii.2. Bolnavul refuza internarea.In aceasta situatie bolnavul va fi avertizat de catre medic privind riscurile refuzului si va semna in “Fisa de Prezentare”la rubrica corespunzatoare.3. Bolnavul este inconstient si apartinatorii refuza internarea. In aceasta situatie medicul va avertiza apartinatorii asupra riscurilor ce decurg din refuzul internarii si semneaza in “Fisa de Prezentare”la rubrica corespunzatoare.La eliberarea la domiciliu din Unitatea de Primire a Urgentelor se va elibera o reteta (daca este necesar)si se va intocmi o scrisoare catre medicul de familie care va cuprinde datele despre motivele solicitarii serviciului de urgenta, diagnosticul stabilit, recomandariile de investigatii si terapie ale medicilor care au consultat bolnavul in U.P.U.Mai sus este ABC-ul unei activitati in cadrul UPU.

AVIZ d-le NIC0LESCU SI DRAGHICI!
Adauga un comentariu la acest articol

Ultimele articole adaugate in aceasta categorie:
Avem un nou guvern! Ce se întîmplă la Buzău

Click aici pentru toate articolele din categoria Politica Locala

 
Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU