Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 2886 > La zi Nr. 2886 de vineri, 18 ianuarie 2008  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 17
O ļans„ uriaļ„ pentru PSD

de RADU TUDOR
Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai Ómpreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
La zi  

Marea Ómpărţeală

La Ónceputul săptămÓnii viitoare este convocată o şedinţă extraordinară a Consiliului judeţean, ocazie cu care se va aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pentru acest an. Veniturile estimate sÓnt de 145.886 mii lei, adică 1.458,86 miliarde lei vechi. Banii provin din venituri proprii, cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi subvenţii. Toţi banii trebuie Ómp&# [...]


 

Carnetele de muncă mai aşteaptă un an

Termenul limită de predare a carnetelor de muncă de către persoane fizice şi firme, pentru realizarea unei arhive electronice privind stagiul de cotizare Ón sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, a fost prelungit cu un an, de la 30 noiembrie 2007 la 30 noiembrie 2008. Prelungirea termenului a fost decisă Ón ultima şedinţă de Guvern, prin hotărÓre. Actul normativ aprobat de Guvern introduce amenzi cuprinse Óntre 300 şi 600 lei [...]


 

Amenzi de 20 de miliarde Ón 2007

Anul trecut, activitatea finanţiştilor buzoieni a fost orientată cu precădere pe realizarea veniturilor bugetare comunicate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi pe re≠ducerea arieratelor bugetare.
Comparativ cu 2006, nivelul veniturilor bugetare colectate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău a cunoscut o creştere procentuală de 37,91 la sută, iar valorică de 222,07 milioane le [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU