Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 2550 > La zi Nr. 2550 de joi, 30 noiembrie 2006  
 

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
La zi

Cuantumul pensiilor după majorarea de iarnă

articol de: Mărgărit Grosu
Cuantumul pensiilor după majorarea de iarnă
 

Pensionarii vor fi la adăpost de inflație pentru că valoarea punctului de pensie va fi majorat înainte ca aceasta să influențeze puterea de cumpărare. Casa Județeană de Pensii anunță că începînd cu data de 1 decembrie valoarea punctului de pensie se va majora de la 339,3 lei la 396,2 lei noi, acțiune ce va avea ca rezultat o creștere de 16,8 % a valorii punctului. Reflectată la valoarea pensiei medii, aceasta va crește de la 316 lei noi la 362 de lei noi, în sistemul asigurărilor sociale de stat și de la 120 la 141 de lei noi la pensiile pentru agricultori. Beneficiază integral de această mărire un număr de 3.561.116 pensionari care vor avea o pensie medie după reevaluare de 387 de lei reprezentînd o creștere netă de 55%. Un număr de 548.551 de pensionari vor beneficia parțial de majorare, care vor avea o pensie medie de 319 lei reprezentînd o creștere medie de 26%. Din datele statistice puse la dispoziție de Casa Județeană de Pensii reiese că un număr de 519.491 de pensionari nu vor beneficia de această majorare a valorii punctului de pensie, în schimb toți pensionarii agricultori vor beneficia integral de această majorare a punctului de pensie. Efortul financiar necesar susținerii acestei măsuri se ridică la suma de 212.234.907 lei din bugetul asigurărilor sociale de stat și 19.696.624 de lei din bugetul statului. De precizat este faptul că se are în vedere o majorare a punctului de pensie și nicidecum o indexare a pensiei, astfel noul cuantum al pensiilor va fi calculat înmulțind punctajul mediu anual rezultat în urma stabilirii pensiei cu noua valoare a punctului de pensie. Prin acest procedeu numărul pensionarilor care nu resimt efectul creșterii asupra cuantumului pensiei individuale este de doar 519.491 de pensionari față de 1,35 de milioane înregistrați în urma unei proceduri de majorare în ianuarie 2006.
Cei cu pensii mici vor primi ajutoare bănești
Pensionarii care nu au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual ca urmare a recalculării pensiilor și nici de majorarea punctului de pensie de luna viitoare vor primi în această lună un ajutor bănesc calculat în funcție de cuantumul pensiei cuvenit sau aflat în plată la data de 30 noiembrie din acest an. Suma de 60 de lei noi o vor primi pe un talon special pensionarii care au pensia de 210 lei noi. Suma de 50 de lei noi va umple buzunarele pensionarilor mai pricopsiți ale căror pensii se încadrează între 211 lei noi și 316 lei. Cei care au pensii situate între 317 lei și 435 de lei noi vor primi numai 40 de lei noi. Pensionarii care beneficiază parțial de majorarea valorii punctului de pensie în luna decembrie și al căror cuantum al pensiei este la data de 30 noiembrie 2006 de cel mult 435 de lei noi vor primi și ei suma de 30 de lei ca ajutor bănesc. În cazul pensiilor de urmaș, beneficiarii acestora vor primi ajutorul bănesc într-un cuantum de 100% pentru trei sau mai mulți urmași, 75% pentru doi urmași și 50% pentru un singur urmaș. În acest caz cuantumul pensiei aflate în plată  sau cuvenite în luna noiembrie este cel rezultat din însumarea pensiilor fiecărui urmaș.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU