Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5777 > Eveniment Nr. 5777 de joi, 8 noiembrie 2018  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 34

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Eveniment

Se schimbă sistemul de taxare a parcărilor publice

articol de: Doru GHEORGHIADE

Primăria Buzăului încearcă să implementeze un nou sistem de exploatare a parcărilor publice. Ideea este ca printr-un proiect de hotărîre supus dezbaterii publi­ce și care urmează să fie discutat și aprobat un "Regulament de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău". 

În expunerea de motive, care însoțește proiectul de hotărîre al C.L.M. se arată că:

"Astfel se impune o nouă reglementare a activității de exploatare și administrare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public. Acest nou regulament are drept scop gestionarea în condiții de maximă eficiență a locurilor de parcare existente, facilități la plata parcării prin diverse metode integrate și moderne, prin punerea în funcțiune a automatelor de taxare se va veni în sprijinul cetățenilor care vor avea posibilitatea de a achita tariful de parcare în funcție de perioada de timp pentru care consideră că vor ocupa locul de parcare, precum și pentru realizarea de venituri suplimentare la bugetul local care vor duce la amenajarea de noi locuri de parcare", se menționează în raportul de specialitate, atașat proiectului de hotărîre.

Principala noutate este aceea că marile parcări publice vor avea tarife progresive.

"Parcări cu tarifare progresivă

Art.22 Pentru limitarea timpului de stationare se stabilesc parcări cu tarifare progresivă, identificate conform anexei la prezentul Regulament. Parcările vor fi amenajate de operatorul caruia i se deleaga administrarea parcarilor publice cu plata si vor fi semnalizate corespunzător.

Art. 23 În parcările cu tarifare progresivă se stabilesc următoarele tarife:

- 00,00 - 07,00: gratuit
- 07,00 - 16,30: tarifare progresivă, în functie de durata ocupării locului de parcare, conform următorului program tarifar: 
- primele 30 minute se taxeaza cu 2 lei;
- pentru 1 oră se taxeaza cu 5 lei;
- pentru 2 ore sau fractiune de ora se taxeaza cu 12 lei;
- pentru mai mult de 2 ore: se adaugă 10 lei/oră sau fractiune de oră suplimentară

- 16,30 - 21,00: tarifare uniformă, indiferent de durata ocupării locului de parcare, conform următorului program tarifar - 3 lei/ora;

- 21,00 - 24,00: gratuit

- Abonamente pentru institutii/companii (cu rezervarea locului de parcare): 500 lei/lună
- Abonamente riverani/reidenti, persoane fizice (fara rezervarea locului de parcare, valabile in intervalul orar 16,30-07,00) - 120 lei/luna.

Art. 24 Taxa de parcare pentru parcările cu tarifare progresivă se plăteste utilizînd automatul de taxare în cazul parcărilor cu control al accesului sau utilizînd automatul de taxare, aplicatia e-parking sau SMS în cazul parcărilor fără controlul accesului.

Art. 25(1) În parcările fără controlul accesului, există posibilitatea rezervării unor locuri de parcare in limita unui procent de 15 % din locurile disponibile, de catre institutii/companii, prin plata unui abonament in valoare de 500 de lei/luna.

(2) Dispozitivele pentru rezervarea locului de parcare vor fi furnizate gratuit de catre operatorul caruia i se deleaga serviciul de administrare al parcarilor publice.

(3) Sînt interzise rezervarea locurilor de parcare cu alte dispozitive decat cele furnizate de catre operator sau cu diverse obiecte.

Art. 26(1) În parcările cu tarifare progresiva fără controlul accesului, se pot elibera abonamente pentru riverani/rezidenti - persoane fizice, fără rezervarea locului de parcare, valabile doar în intervalul orar 17,00 - 07,00, cu achitarea tarifului de 120 lei/lună.

(2) Abonamentul confera riveranilor dreptul de stationare in acea parcare sau/si in parcarile cu plata pe o distanta de cel mult 50 de metri din dreptul domiciliului sau.

(3) La eliberarea abonamentului, riveranii persoane fizice trebuie sa aiba domiciliul pe strada unde este amenajata parcarea cu plata, sa detina un autoturism, iar adresa de domiciliu sa fie inscrisa in certificatul de inmatriculare al acestuia.

(4) Unui riveran persoana fizica nu i se poate elibera decat un singur abonament de parcare.

Parcările cu tarif fix

Art. 27 Se stabilesc parcări cu tarif fix conform anexei la prezentul Regulament.

Art. 28 În parcările cu tarif fix se stabilesc următoarele tarife:

7 - 07,00 - 16,30 - tarifare uniformă, indiferent de durata ocupării locului de parcare, conform următorului program tarifar - 3 lei/ora;

- 16,30 - 07,00: locul de parcare va fi atribuit ca loc de parcare pentru resedinta (domiciliu) si va fi tarifat conform dispozitiilor specifice prevazute in Regulament.

- Abonamente pentru institutii/companii (fara rezervarea locului de parcare în intervalul 07,00 - 16,30): 200 lei/lună.

Art.29(1) În interiorul zonelor de aplicare a sistemului de plată a taxei de parcare semnalizate cu unul din indicatoarele de parcare sau stationare cu durata limitată, stationarea în perioadă programului de parcare pentru autoturismele pentru care s-a achitat taxa de parcare este permisă în interiorul marcajelor locurilor de parcare si este interzisă în afara acestora.

(2) Stationarea în interiorul marcajelor trebuie să se facă în conformitate cu orientarea acestora, paralel cu axul drumului, oblică sau perpendiculară, fiind interzisă stationarea cu încălcarea marcajelor sau cu nerespectarea orientării marcajelor.

Art.30(1) Agentii constatatori din cadrul Directiei Politie Locala vor aplica sanctiuni pentru încălcarea prevederilor regulamentului prin întocmirea notelor de constatare si a proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor dupa identificarea detinătorilor autovehiculelor sau persoanelor care au ocupat neregulamentar cu autovehiculele locurile din parcările cu plată fără plata taxelor de parcare sau locurile nemarcate pentru parcare ori locurile cu marcaje de interdictie aflate întro parcare publică.

(2) Pentru proba săvîrsirii faptei agentul constatator va lua măsuri pentru a înregistra pe suport video/foto cu mentiunea datei si a orei autovehiculele care ocupă locurile de parcare fără plata taxelor de parcare sau locurile nemarcate pentru parcare ori locurile cu marcaje de interdictie aflate într-o parcare publică, va completa si va fixa sub stergătorul de parbriz o Nota de constatare ce va contine locul, data si ora constatării, natura abaterii constatate, numărul de înmatriculare al autovehiculului, precum și instrucțiuni pentru plata sancțiunilor.

Art.31(1) Plata amenzii contraventionale aplicate de agentii constatatori în parcările cu plată se va efectua la casieria Primăriei municipiului Buzău, sau cu mandat postal ori cu ordin de plată la destinatar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU, Piata Daciei nr.1 (Palatul Comunal), CIF 4233874, în contul RO35 TREZ16621350250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiul Buzău mentionîndu-se obligatoriu la rubrica "Loc pentru corespondenta":

a) numărul notei de constatare sau nr. procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor,
b) numărul de înmatriculare al autoturismului,
c) obiectul plătii "Amenda pentru oprire/stationare/parcare neregulamentară".

(2) În cazul constatarii contraventiilor în lipsa contravenientului, pot fi administrate probe cu înregistrari video sau cu fotografii, potrivit legii."

Altele vor avea tarife fixe.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU