Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5160 > Eveniment Nr. 5160 de luni, 7 martie 2016  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 27

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Eveniment

În primele două luni ale anului numărul de infracțiuni sesizate a fost mai mic cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului trecut


Analiză a Ministerului de Interne Infracționalitatea, în continuă scădere

Protejarea fondului forestier, o prioritate

articol de: Laurențiu Marinov

Tendința descrescătoare a infracționalității se menține după pri­mele două luni ale anului în curs, numărul de infracțiuni sesizate fiind în scădere cu 8,5% față de perioada similară a anului trecut, potrivit unei analize realizate la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat al MAI, faptele de natură judiciară, care reprezintă 65,2% din totalul celor sesizate, au scăzut cu mai mult de 7%, iar infracțiunile stradale au scăzut cu peste 13%. Sursa citată precizează că, numărul patrulelor care au acționat în stradă în luna februarie a ajuns la o medie zilnică de 4.850, în cre tere cu 8 %, față de luna ianuarie,  și, de asemenea, au fost utilizate mai multe patrule mixte, formate din polițiști  și jandarmi, media zilnică a acestora în luna februarie fiind de 965 pe zi. MAI informează că trendul de diminuare a infracționalității se înregistrează  și în mediul rural, unde numărul infracțiunilor a scăzut la începutul acestui an cu 3,5%. Cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în cazul infracțiunilor de furt din curți, anexe  și gospodării, unde s-a înregistrat o scădere cu 26,5% față de perioada similară a anului trecut.

În domeniul combaterii evaziunii fiscale, Poliția Română a desfășurat, în luna ianuarie, peste 20 de acțiuni cu efective mărite, fiind dispusă începerea urmăririi penale în peste 500 de dosare penale și s-au instituit măsuri preventive împo­triva a peste 100 de persoane, preci­zea­ză sursa citată.
Măsurile asiguratorii în aceste cazuri au fost dispuse, sub coordonarea procurorilor, asupra unor bunuri a căror valoare depă e te 150 milioane de lei. MAI subliniază, totodată, că  i în anul 2016 protejarea fondului forestier rămîne o prioritate pentru structurile MAI, fiind continuate ac iunile comune organizate în cadrul opera iunii „Scutul Pădurii”. "În luna ianuarie a acestui an au fost organizate peste 3.000 de controale în urma cărora s-a ridicat aproximativ 4.000 metri cubi de material lemnos, în vederea stabilirii provenien ei, iar 404 persoane sînt cercetate în legătură cu infrac iuni silvice", se arată în comunicat.Un alt obiectiv analizat a vizat asigurarea resurselor financiare din fonduri externe nerambursabile, în acest moment la nivelul MAI fiind în implementare opt proiecte în cadrul Fondului pentru Securitate internă,  ase granturi în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian  i 47 de granturi finan ate de Comisia Europeană  i alte surse de finan are nerambursabilă. Analiza de etapă realizată la nivelul conducerii MAI men ionează  i stadiul măsurilor privind organizarea în bune condi ii a alegerilor locale.

Nemulțumiții au ieșit în stradă
Militarii disponibilizați protestează


Un grup de foști militari din Buzău a participat ieri la un miting de protest organizat  în Piața Victoriei din Capitală de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) și organizațiile partenere din cadrul Consiliului Național al Societății Civile (CNSC).            
Potrivit unui comunicat al sindicatului, revendicările vi­zează abrogarea art. 40 din OUG nr. 57/2015 ca neconstitu ional  i aplicarea imediată, prin Ordinul comun, a Legii nr. 223/2015 a pensiilor militare de stat, abrogarea art. 6 din proiectul de Norme pentru aplicarea art. 121 din Legea nr. 223/2015, încetarea discriminării creatorilor militari, prin interpretarea abuzivă  i neconstitu ională a Legii nr. 8/2006. Pentru eroii Revolu iei, civili  i militari, SCMD solicită abrogarea OUG nr. 95/2014, pe care o nume te „falsificatoare de istorie”  i repunerea imediată în drepturi a beneficiarilor, civili  i militari, ai Legii nr. 341/2004. În ceea ce îi prive te pe pensionarii civili, sindicali tii cer ini ierea imediată, de către Ministerul Muncii, în cooperare cu Federa ia Unirea a Pensionarilor din România, a unei noi legi a pensiilor, pornind de la Legea nr. 19/2000, abrogată, cu respectarea procentului de 45% din salariul mediu brut la calculul punctului de pensie, respectarea Deciziei ÎCCJ nr. 19 în Dosarul nr. 18/17 oct. 2011, privind recalcularea pensiilor civile,  i departajarea clară, din punct de vedere juridic, a pensiilor de ajutoarele sociale, indemniza ii  i rente, precum  i acordarea prin Hotărîre de Guvern, de Pa te, a celei de-a 13-a pensii, promisă pentru Cră­ciu­nul 2015 pensionarilor săraci. Pentru salaria ii statului, civili  i militari, SCMD dore te aprobarea de urgen ă (aviz favorabil) a proiectului Legii unitare de salarizare, înaintat Parlamentului de Guvernul Ponta, acordarea tot de Pa te a salariului minim pe economie, de 1.250 lei, promis prin Hotărîre de Guvern, sistarea ac iunilor de preluare frauduloasă a spitalelor CFR, sistarea imediată a disponibilizărilor  i întreprin­derea măsurilor de salvare a SIDEX Gala i,  antierului Naval Gala i, Complexului Energetic Oltenia, Ford-Craiova  i Combinatului de Utilaj Greu-CUG Ia i (SC Fortus SA), precum  i acceptarea proiectului CNSC de reluare a activită ii de către Fabrica de Apă Grea de la Drobeta-Turnu Severin.

Poliție
Hoți prinși,
prejudiciul
recuperat
În urma activită ilor specifice desfă urate de poli i tii de investiga ii criminale din cadrul Poli iei municipiului Bu­zău, au fost identifica i principalii bănui i de comiterea unui furt din autoturism. Fapta a fost sesizată poli iei la finele anului 2015  i a fost înregis­trat ini ial în evi­dențe cu autori ne­cunoscuți. Din cerce­tările efectuate de poli i ti s-a constatat faptul că doi tineri în vîrstă de 23 respectiv 26 de ani, profitînd de neaten ia persoanei vătămate care nu  i-a asigurat autoturismul, au sustras din interiorul acestuia mai multe componente auto. Prejudiciul estimat de persoana vătămată la aproximativ 500 lei, a fost recuperat. A fost întocmit dosar penal, iar poli i tii continuă cer­cetările pentru documentarea întregii acti­vită i infrac ionale. (L.M.)

Poliție
Acțiune antidrog la școala din Costești
Ofi erii speciali ti din cadrul Compartimentului Analiza  i Prevenirea Criminalită ii în colaborare cu reprezentan ii Centrului de Prevenire Evaluare  i Consiliere Antidrog Buzău, au desfă urat o activitate preventiv – educativă la  coala
Ge­ne­rală Coste ti. Scopul a fost acela de a diminua riscul victimal în rîndul elevilor. În cadrul
ac­tivită ii au fost dezbătute aspecte privind răs­punderea penală a mi­norilor, măsurile minime de protec ie pe care le pot adopta astfel încît să nu devină victime ale infracțiunilor de furt  i violen ă, dar  i consecin ele consumului de alcool  i substan e etnobotanice. De asemenea, au fost prezentate filme tematice specifice grupei de vîrstă a participan ilor  i au fost distribuite bro uri cu sfaturi utile. (L.M.)

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU