Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5063 > Eveniment Nr. 5063 de joi, 15 octombrie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 20

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Eveniment

Dispuși să se mobilizeze


Asociațiile de Proprietari trebuie să susțină și să aplice colectarea selectivă

RER Buzău își îndreaptă atenția către asociațiile de proprietari în procesul de extindere a campaniei de colectare selectivă în municipiul Buzău

Asociațiile de Proprietari  trebuie să susțină și să aplice colectarea selectivă
 

După terminarea zonelor de case, ope­ratorul de salubritate dorește să im­plice în colectarea selectivă și asociațiile de proprietari, unde vo­lumul generat de de­șeuri este con­si­derabil. Conferința Asociațiilor de Proprietari a fost un bun prilej pentru RER Buzău de a transmite conducerilor asociațiilor de proprietari prezente, și nu numai, mesajul campaniei sale "Sacul galben", dar și de a-i informa cu privire la cadrul legislativ care obligă persoanele fizice dar și juridice la realizarea separării de­șeurilor din propria gos­podărie. Așa se face că, după 3 săptămîni de la conferință, cîteva asociații de proprietari s-au prezentat la sediul firmei și au solicitat implementarea campaniei și la ei în asociație, semn că există oameni responsabili care au receptat mesajul imediat și au acționat. În această situație se află asociațiile de proprietari PT.12/4 Unirii, PT. 16/7, Pt. 7/3 Broșteni, Asociația de Proprietari Bl.12-Micro 5, care au solicitat saci galbeni și s-au arătat dispuși să își mobilizeze locatarii să colecteze în saci galbeni, care împreună cu personalul de curățenie al asociației să strîngă sacii în ziua de colectare stabilită.

Saci galbeni pentru colectarea duală

Potrivit reprezentanților RER Buzău, "asociațiile de proprietari sînt responsabile de colectarea selectivă. Fiecare asociație de proprietari trebuie să susțină demersurile făcute de operatorul de salubritate pentru recuperarea deșeurilor reciclabile generate de blocuri, deșeuri care în momentul de față sînt depozitate amestecat la platformele de gunoi special amenajate". Deși numărul de containere clopot amplasate în apropierea blocurilor s-a mărit, practica demonstrează că, din păcate, nu toți locatarii le folosesc, ei continuînd să  arunce deșeurile amestecat, în containerele de pe platformă. Pentru a veni în întîmpinarea asociațiilor de locatari, RER Buzău propune acestora să le ofere saci galbeni pentru colectarea duală. Ținînd cont de spațiile reduse de depo­zitare, existența unui singur sac pentru toate tipurile de materiale reciclabile, este soluția optimă pentru fiecare apar­tament în parte. Astfel, în sacul galben locatarii vor trebui să pună toate reciclabilele la un loc: hîrtie, cartoane, pet-uri, doze de aluminiu, cutii de lapte etc.), iar acestea vor ajunge la stația de sortare unde vor fi sortate pe categorii. Important este ca aceste materiale reciclabile să fie separate de resturile menajere! "Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor noștri și ca urmare a punerii în funcțiune a Stației de Sortare, propunem aplicarea unui sistem de colectare duală, prin folosirea sacului galben. Acest sistem de colectare este adaptat deficiențelor de spațiu întîlnite la blocuri și este cea mai eficientă soluție pînă în momentul de față, de colectare  selectivă la asociațiile de proprietari. Însă, trebuie să înțelegem, cu toții cei implicati, că acestă colectare selectivă se poate realiza 100% doar cu responsabilități asumate și respectate de fiecare în parte - operator de salubritate, respectiv, asociații de proprietari. Noi, în calitate de ope­rator de salubritate, ne angajăm să punem la dispo­ziția asociațiilor de locatari saci galbeni gratuit, co­lectarea și transportul acestora se vor face fără nici un cost suplimentar. În acest context, asociațiile de locatari trebuie să îșă asume și ei, de cealaltă parte, responsabilitatea de a distribui sacii la fiecare apartament și să îi strîngă de la fiecare ușă, cu ajutorul femeii de serviciu, și să îi coboare în scara blocului sau să îi depoziteze într-un spațiu în ziua de colectare stabilită de comun accord" - Denisa Nicu , specia­list în Relații Pu­bli­ce, S.C. RER Ecologic Service Buzău S.A.

Obligații legale și responsabilități pentru mediu

Legea, nr. 101 / 2006 a serviciului pu­-blic de salubrizare a localităților, modificată prin Legea nr. 99/2014, prevede la art. 24 alin. 6, lit. d) faptul că membrii comunităților locale, per­soane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de uti­lizatori direcți sau indirecți ai serviciului de salubrizare, următoarea obli­ga­ție: să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-a generat în propria gospodărie sau ca urmare a activi­tăților lucrative pe care le desfășoară.


 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU