Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4184 > Eveniment Nr. 4184 de vineri, 27 aprilie 2012  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Eveniment

Iar și-a tras beneficii


Ștefan Jercan de la Trans Bus, cel mai "performant" director

Salariu mai mare decît avea dreptul, indemnizație de conducere, spor de vechime și de fidelitate, dar și primă anuală, încasate ilegal în perioada 2010-2011, spun controlorii Camerei de Conturi Buzău

articol de: Vali MARINESCU
În timp ce buzoianul de rînd a simțit criza pînă în rărunchi, managerii unor societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului Local Municipal au ocolit cu abilitate orice aspect de moralitate, bun simț și reglementare legală. În urma controlului asupra modului de administrare în 2011 a patrimoniului public și privat al municipiului de către societățile de interes local, controlorii Camerei de Conturi Buzău au constatat că directorul executiv al SC Trans Bus SA, Ștefan Jercan, a încasat nelegal sute de milioane de lei vechi în perioada 2010 - 2011. Mai exact, 138.115 lei. Suma a fost însușită ca salariu de încadrare, însă mult mai mare decît cel legal, completat cu un premiu anual la nivelul a 12 remunerații lunare brute, indemnizații de conducere de 50%, spor de vechime 25% și spor de fidelitate de 5%. Legal, Jercan avea dreptul pentru activitatea desfășurată la o remunerație care nu putea depăși însă nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de viceprimar, aceasta fiind unica formă de recompensare în bani a serviciilor prestate în calitate de manager al SC Trans Bus. Cuantumul cheltuielilor nelegale se ridică însă la 176.239 lei, celor 138.115 lei adăugîndu-li-se 38.124 lei contribuții aferente virate de angajator la bugetul consolidat al statului.

Alte abateri
Acestea nu sînt însă singurele nereguli evidențiate de Camera de Conturi. În lunile martie și aprilie 2011, SC TRANS BUS SA Buzău a înregistrat eronat pe cheltuieli suma de 20.278 lei reprezentînd contravaloarea unor piese de schimb, livrate de SC Trans Service Company SRL București pentru cele 20 de autobuze achiziționate în leasing, aflate în perioada de garanție, deși, potrivit clauzelor înscrise în contract, aceste piese trebuiau livrate gratuit. În timpul controlului,  situația a fost rezolvată prin stornarea din cheltuieli a contravalorii pieselor de schimb livrate în perioada de garanție și al căror cost trebuia suportat de furnizor. De asemenea, nu s-a înregistrat în evidența contabilă și nu s-a urmărit încasarea unor debite în sumă de 13.042 lei, reprezentînd drepturi salariale încasate necuvenit de foști salariați ai societății inclusiv dobînzi legale, precum și cheltuieli de judecată stabilite prin hotărîri definive și irevocabile pronunțate de Instanțele de judecată în perioada 2010 - 2011. De asemenea, în situația privind "calculul subvenției de la bugetul local pentru transportul în comun de călători" nu au fost cuprinse și veniturile realizate din reducerile comerciale acordate societății de la diverși furnizori pentru unele materiale achiziționate, fapt ce a determinat solicitarea și încasarea de la bugetul local al municipiului Buzău a unor subvenții mai mari decît cele legale, în sumă estimată de 22.665 lei. Mai mult, Trans Bus nu a calculat și nu a evidențiat în contabilitate taxa pe valoare adăugată aferentă subvențiilor încasate de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la transportul în comun și a gratuităților la abonamentele de transport, acestea fiind în mod eronat considerate scutite de TVA. În plus a acordat abonamente gratuite la transportul în comun pentru 13 persoane, în baza unor certificate de revoluționar care nu mai erau valabile la data acordării gratuităților și, prin urmare, nu mai puteau beneficia de facilități.

Constatări contestate
În toate situațiile Camera de Conturi a dispus măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora. Unele au fost rezolvate în timpul controlului, iar altele au termen de realizare 30 mai 2012. Primarul municipiului, Constantin Boșcodeală, spune însă că Ștefan Jercan nu a încasat nici o primă ilegal, iar din situațiile financiare reiese acest aspect. Decizia a fost contestată ceea ce suspendă obligația executării măsurilor dispuse pînă la soluționarea contestațiilor de către comisia cu atribuții în acest sens constituită la nivelul Curții de Conturi. După soluționarea definitivă a contestației la decizia directorului Camerei de Conturi Buzău se va face și descărcarea de gestiune pe 2011 a administratorilor SC Trans Bus SA Buzău.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU