Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5592 > Educational Nr. 5592 de marti, 12 decembrie 2017  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 34

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Educational

Cu finanțare sută la sută europeană,


Proiect pentru incluziunea socială a romilor din Cîndești

Proiectul își propune "combaterea sărăciei și excluziunii sociale pentru 600 persoane din comunitatea marginalizată romă

articol de: Florina ARGHIR POPESCU
Proiect pentru incluziunea socială a romilor din Cîndești
 

Săptămîna trecută a fost lansat de către Asociația "ESE - European Support for Education proiectul "PROCOMUNITATE - Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Cîndești" (POCU/ 18/4/1/103539), proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitam Uman 2014-2020.

Potrivit contractului, proiectul respectiv se va derula pe o perioadă de 36 luni, fiind implementat în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Rurale - ADCR (Partener 1), Primăria Comunei Vernești (Partener 2), Școala Gimnazială Cîndești (Partener 3) și Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (Partener 4). Proiectul își propune "combaterea sărăciei și excluziunii sociale pentru 600 persoane din comunitatea marginalizată romă aparținînd UAT sat Cîndești din com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est, din care 479 persoane aparțin minorității rome (79,83%), din punct de vedere al capitalului uman, nivelului de ocupare și a condițiilor de locuire precară, prin furnizarea unor măsuri integrate și orientate pe nevoile comunității, privind educația, ocuparea și facilitarea accesului pe piața muncii, îmbunătățirii calității vieții și a incluziunii sociale".

Obiectivele specifice relevante ale proiectului vizează:

 - creșterea gradului de conștientizare, a accesului și participării la educație și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii pentru 97 copii școlarizați (învățămînt timpuriu, primar și secundar), 12 copii și 22 tineri/adulți cu abandon școlar, 469 persoane în calitate de părinți/tutori/aparținători ai acestora (din care 79,83% sînt de etnie romă), aflați în risc de sărăcie și excluziune socială aparținînd comunității marginalizate rome din sat Cîndești;

- creșterea integrării pe piața muncii și dezvoltarea spiritului antreprenorial în cadrul comunității marginalizate rome din Cîndești;

- scăderea riscului de marginalizare socială, depășirea barierelor de ordin moral și etnic, creșterea nivelului de înțelegere și toleranță comunitară, îmbunătățirea stării de îngrijire și sănătate și accentuarea imaginii sociale pentru 600 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata romă Cîndești, unde 479 aparțin minorității rome, 155 sînt femei, 27 vîrstnici și 26 persoane cu dizabilități;

- îmbunătățirea condițiilor de locuit, consolidarea nivelului de siguranță locativă și al confortului, scăderea riscului de sărăcie și marginalizare socială și asigurarea unui mediu decent din punct de vedere ecologic și sanitar în locuințe și spațiile conexe pentru un număr de minimum 50 gospodării, respectiv minimum 150 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă Cîndești (din care minimum 100 sînt de etnie romă);

- reglementarea unor acte de identitate, de proprietate, de stare civilă sau pentru obținerea drepturilor de asistență socială pentru minimum 38 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata romă Cîndești (conform datelor Analizei preliminare la nivelul comunității) și respectarea demnității umane și solidarității sociale, pe baza asistenței juridice permanente;

- asigurarea protecției mediului, dezvoltării durabile, utilizării eficiente a resurselor, gestionării riscurilor de mediu și ecologizării la nivelul comunității marginalizate rome din Cîndești;

- combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale, susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și creșterea gradului integrare socială pentru 600 persoane aflate în risc de sărăcie și  excluziune socială aparținînd comunității marginalizate rome a UAT Cîndești (din care 479 sînt de etnie romă, 155 femei, 26 persoane cu dizabilități și 27 persoane vîrstnice).

3 ani, perioada de implementare a proiectului

Grupul țintă vizat în cadrul proiectului vizează 600 persoane din comunitatea marginalizată romă sat Cîndești, aflată în risc de sărăcie și excluziune socială care au domiciliul/locuiesc în comunitatea margina­lizata romă (CMR) sat Cîndești (aferent comunei Vernești, județul Buzău, regiunea de dezvoltare Sud-Est), cărora le sînt adresate acțiuni complexe și integrate în vederea asigurării unei sustenabilități a intervenției, din care: 

- 72 trăiesc în risc de sărăcie (care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil echivalat național, după transferurile sociale);

- 105 se confruntă cu o deprivare materială severă (dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care sînt înregistrate cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv: să plătească chiria sau facturile la utilități, să asigure încălzirea adecvată a locuinței, să facă față unor cheltuieli neprevăzute, să mănînce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi, o săptămînă de vacanță departe de casă, un autoturism, o mașină de spălat, un TV color, sau un telefon);

- 423 trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii (cu vîrsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții cu vîrsta între 18-59 ani au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total).

Confe­rința de lansare a proiectului "PROCOMUNITATE - Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Cîndești" (POCU/18/4/1/ 103539) s-a desfășurat în data de 06.12.2017 la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău - Sala Teatrului "George Ciprian", bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 50, Municipiul Buzău.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU