Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4253 > Educational Nr. 4253 de joi, 19 iulie 2012  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Educational  

O nouă Metodologie de Autoevaluare

Potrivit Ordonanței de Urgență 4613, emisă de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a fost modificată Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și cel didactic auxiliar.  Noul grafic prevede că, în perioada 15 iulie-15 august, va avea loc depunerea fișei de autoevaluare a personalului didactic și a celui auxiliar. În intervalul 3-10 septembrie, va avea loc validarea de către Consiliul Profesoral a fișelor, evaluarea lor în comisii și în Consiliul de [...]


 

A început admiterea la facultate

Pentru absolvenții studioși de liceu care au promovat examenul de maturitate, a început o altă etapă importantă, și anume admiterea la facultate. În funcție de regulamentul propriu, unele facultăți admit viitori studenți pe baza unui concurs de dosare, unde contează media la Bacalaureat și media la diferite discipline studiate pe parcursul liceului, la altele, se susține examen de admitere. Printre actele necesare la înscriere se află fișa-tip de înscriere, diplomele de studii, documentele de id [...]


 

Proiectul "Tîrgul Micilor Meșteșugari" își continuă activitatea

"Tabăra de creație populară" de la Varlaam și Valea Slănicului, acțiune demarată anul trecut cu scopul de a promova tradițiile și meșteșugurile populare, va continua și anul acesta. Scopul proiectului, desfășurat de către Palatul Copiilor Buzău, este de a-i deprinde pe cei mici cu meșteșugurile tradiționale din zonă, urmînd ca, la finalul activității, în noiembrie, să fie organizat un tîrg cu produse realizate de cei mici. În acest sens, în perioada 1-18 iulie 2012, 20 de elevi, coordo [...]


 

Pentru cei care vor să muncească, dar și să studieze,

Anul acesta vor fi 112 locuri la seral

Înscrierile pe aceste locuri se vor face în perioada 23-24 iulie


În planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2012-2013, la Buzău, au fost prevăzute și 112 locuri la învățămîntul de masă, la cursurile de seral. Această formă de învățămînt este utilă mai ales pentru tinerii care nu au acordat prea mare importanță educației la momentul potrivit. Ajunși la o vîrstă matură și conștienți de importanța unei diplome de absolvire a liceului, ei au decis că nu este  prea tîrziu să își termine studiile. Principalul avantaj al învățămîntului seral este acela că e [...]


 

Interes scăzut

Numai cîțiva elevi au venit la meditațiile din licee pentru bac-ul din toamnă

Și asta, în condițiile în care mai este numai o lună pînă la examen, timp în care ar putea să se pregătească pentru examen


După prima sesiune de Bac, la care au promovat nu mai puțin de peste 51% din candidații înscriși, pentru elevii picați, mai există o șansă în sesiunea din august-septembrie. În jur de 1.800 de absolvenți de liceu, care nu au reușit să ia examenul din prima încercare, cei peste 200 de absenți la examen, dar și colegii lor care nu și-au finalizat studiile liceale din cauza unei corigențe, în număr de peste 500, sînt așteptați la Bac-ul second-hand. Pentru a îmbunătăți rezultatele acestor elevi, In [...]


 

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU