Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5639 > Educational Nr. 5639 de marti, 27 februarie 2018  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 34

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Educational

Începe marea alergătură


Se dă startul înscrierilor copiilor în învățămîntul primar

Prima fază a procesului se desfășoară între 8 și 26 martie

articol de: (D.G.)

Copiii care împlinesc vîrsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Județean/al Munici­piului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 1 - 23 martie, se arată pe siteul MEN. 

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățămîntul primar se desfășoară între 8 și 26 martie și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 12 și 18 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.

Afișarea în fiecare unitate de învățămînt a circumscripțiilor școlare, a planului de școlarizare propus și a numărului de clase pregătitoare se realizează în data de 1 martie. Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unității de învățămînt la care părintele dorește înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educației. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățămînt la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, în intervalul orar 08.00 - 18:00 (luni-vineri).

Fiecare unitate de învățămînt în care se organizează clasa pregătitoare are obligația să organizeze Ziua porților deschise într-una din zilele din intervalul 1 - 12 martie. Cu acest prilej, părinții și copiii vor putea vizita spațiile școlare și vor putea discuta cu cadrele didactice.

Fiecare locuință este arondată unei unități de învățămînt din proximitate - școala de circumscripție. Inspectoratele școlare județene au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripțiilor. Nu în ultimul rînd, inspectoratele școlare vor soluționa orice situație legată de înscrierea în învățămîntul primar, în interesul educațional al elevului și în limitele legii. Inspectoratele școlare și unitățile de învățămînt au obligația de a asigura permanent, corect și cît mai rapid informarea și consilierea părinților pe tema prevederilor legii și ale metodologiei.

Circumscripțiile școlare, planul de școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfășurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum și adresele unităților/ instituțiilor la care se desfășoară evaluarea psihosomatică vor fi afișate pe site-urile inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, precum și ale unităților de învățămînt (dacă există). 

Învățămîntul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare în învățămîntul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vîrsta pentru a începe învățămîntul primar, asigurîndu-se, astfel, școlarizarea tuturor copiilor.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU