Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 3120 > Educational Nr. 3120 de joi, 23 octombrie 2008  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 18

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Educational

"Crima organizată" din învățămînt

articol de: Sorin DINCO
"Crima organizată" din învățămînt
 

Inexistența sistemului enrichment, adică îmbogățirea curriculei, este al șaptelea circuit vicios identificat de cercetătorii Florian ­Colceag și Thomas Csinta, trimis redacției noastre spre publicare, într-un material pe care l-am prezentat deja în două părți. În ultima parte, după ce am propus cititorilor soluții pentru învățămîntul de masă, pentru educația talentelor și pentru ieșirea școlii de sub umbrela nesănătoasă a administrației politizate, se vorbește despre dispariția cluburilor pentru elevi, despre "masturbare" intelectuală, trafic de diplome și crimă organizată în învățămînt.

Parcă era mai bine în cluburile din comunism...
Sistemul enrichment, bine reprezentat în perioada comunistă prin cluburile și cercurile elevilor, a devenit din ce în ce mai slab reprezentat și mai ineficient. Mai rezistă doar în cîteva locuri din  ară, de i este sistemul ce dezvoltă pasiunile de cunoaștere ale elevilor și care determină apariția auto-educației prin alte mijloace decît școala, prin mass media și Internet, prin școala străzii sau a stadionului, prin experiența directă. Inexistența duce la tendința tinerilor de a părăsi țara spre locuri în care speră la un mediu de cultivare a personalității mai bine definit. Consecința secundară a lipsei lui este îmbătrînirea populației lucrătoare, o fluctuație a forței de muncă ce pune în pericol diferite ramuri economice și, în final, un mare ecart între potențialul creativ necultivat și nefolosit în  țară și mobilitatea redusă a dezvoltării locale. De partea profesorilor, nu se stimulează creativitatea în predare, ceea ce conduce la lipsa unei educa ii individualizate și rezultă în lipsa de dezvoltare sistematică a abilităților înalte în rîndul tinerilor.

Soluția de îmbogățire a curriculei

Ca soluție, cei doi cercetători văd crearea de centre de pregătire private sau de stat, paralele, în care elevul/studentul să fie pregătit de specialiști confirmați și agreați de Ministerul Educației, cu posibilitatea ca părinții să poată deduce costul pregătirii din impozitul pe venit datorat statului. Acest lucru ar putea contribui la falimentarea sistemului de meditații, practicat în majoritatea cazurilor de către cadre semianalfabete, prost sau necalificate în diciplinele în care ele meditează, cu atît mai mult cu cît evaziunea fiscală în acest segment este de dimensiuni alarmante.

"Buba" lipsei de educație pentru piață

Reprezentarea redusă a unor forme de educație pentru piață duce la slaba inserție pe piața muncii în domeniile pregătite în școală și, astfel, la slăbirea prestigiului și performanțelor școlilor ce nu pot să-și facă un brand, la demotivarea școlilor către performanța școlară. Consecințele secundare sînt orientarea tinerilor capabili către școli străine care au brand și ale căror diplome au valoare de piață și scăderea continuă a calității și a performanțelor elevilor și studenților admiși în școală. Ca soluție, se impune sancționarea severă a cadrelor didactice care acceptă mită pentru promovarea de examene, pentru admitere în sistemul LMD (licență, masterat, doctorat) sau a celor care susțin "chetele" la examenul de Bacalaureat, precum și a instituțiilor care delivrează diplome false sau "neacoperite", considerate infracțiuni deosebit de grave în Codul Penal.

Conducerea clientelară a Catedrelor
Acest sistem se perpetuează în multe universități și este creat de sistemul de granturi și publicații în care sînt trecuți fără participare efectivă, colegii, viitori suporteri ai conducătorului. De aici, scăderea performanțelor profesionale ce nu mai sînt motivate de un sistem de conducere corupt, scăderea performanțelor studenților, vînzarea de diplome fără acoperire în calitatea muncii, alungarea studenților performanți către universități străine, exodul creierelor fără recuperare ulterioară. Consecințele secundare dezastruoase sînt lipsa sau puținătatea specialiștilor în diferite domenii, un mediu decizional nepregătit și un mediu managerial neprofesionist. Ca soluție, este propunerea temelor de cercetare, pentru diplomele de sfîrșit de cicluri universitare LMD din cele industrial-aplicative, cu care se confruntă industria și economia țării. S-ar permite astfel, pe de o parte cadrelor didactice-directori de cercetare de valoare să se afirme pe piața de competențe și să fie retribuite suplimentar de către firmele solicitante, în funcție de rezultatele obținute în cadrul temelor studiate, iar pe de altă parte, ar produce și o "selecție naturală" în sînul catedrelor, "falimentînd" cadrele didactice incompetente, adepte ale "masturbației intelectale", studii și cercetări fără nici o valoare, utilitate sau finalitate practică.


Profesorul Liviu Dragomirescu spune: "În Licență nu sîntem studenți ci doar audienți (pentru că azi nimeni nu mai studiază!). În Masterat, doar absenți! Iar în Doctorat, un adevărat neam de delincvenți! Compilatori și plagiatori! Adevărați tîlhari, cu diplome!" Astfel, circuitul diplomelor fără acoperire sau nerecunoscute pe piața noastră, al zecelea din cele enumerate de Florian Colceag și Thomas Csinta, conduce la nerecunoașterea diplomelor marilor universități de top mondial, la învechirea pronunțată a curriculei academice locale, la lipsa înnoirii cadrelor didactice și a sistemului economico-social. De aici, o economie slabă și sindromul instituțiilor slabe, de unde și descurajarea întoarcerii creierelor în România (Brain Regain).

Diplome cu banii clientului

Abandonarea conceptului de "enrichment" în diplome universitare cumpărate cu bani și promovarea Principiului lui Gauss, "Puține dar coapte și bine închegate", ar fi soluția ieșirii din marasm. "Programul" de "enrichment" în diplome universitare "îmbrățișat" de tineret și propus de instituțiile de învățămînt superior, în majoritatea cazurilor, nu este altceva decît un mod legal de a "atenta" la buzunarul clientului (pentru că "audienții" nu sînt studenți ci clienți!), premeditat, ceea ce în termeni jurisdicționali se numește "crimă organizată" și este pedepsită sever de către lege.

 

COMENTARII

oghi:
Cu tot regretul...
Cu tot regretul domnule Dinco dar autorii in discutie au omis si un un aspect,desi sensibil din punctul dvs.de vedere,ca ziarist,care are legătură totusi cu eticheta din titlu prezentat:"Crima organizata" (de mass media asupra scolii).Nu cred ca va trece de filtru comentariul meu si intr-un fel nici nu ma avantajeaza,tinad cont ca toti agramaţii televiziunilor,bâlbâiţii plaţi ai talk show-urilor, care apar pe sticla sau la radio,au trcut prin mana noastra a cadrelor didactice.Eu rezerv aproximativ 1,30-2 ore zilnic pentru presa,raidio,televiziune şi trebuie sa recunosc un adevar care nu-mi convine:75% din ceea ce se transmite sau se scrie,ori se ofera ca imagini,reprezintă expresie a pericolelor educative care nu se cenzurează corect de personalul didactic!Goana după bani devine o patimă pe care conţinuturile unor emisiuni,în goana după rating,nu o ocolesc.

Pe acestă cale au venit drogurile,băuturile,pornigrafia,în detrimentul chibzuinţei,onestităţii,demnităţii,hărniciei,activăţilor recreative în aer liber,respectului şi dragostei faţă de cetăţean.

Desigur,eu nu reproşez studiului acest lucru,mai ales că alcătuirea lui este o treabă foarte complicată,presupune o echipă largă de cercetători si o investigaţie profesionistă în rândurile tineretului şcolar.Din fericire presa buzoiană se menţine într-o zonă neutră în această direcţie ,dar poate că nu ar fi lipsită de interes capacitarea unor colegi pe fagaşul unei astfel de cercetări.Cazurile pe care le-ati prezentat în alte numere ma determină să pun aceast subiect.Trebuie să coborâm cu picioarele pe pământ,să privim adevărul în faţă:câtă distanţă între încercarea dvs. de a sensibiliza şcoala cu un studiu eminamente profeional si afişarea ţâţelor în faţa clasei.!!!O tempora!
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU