Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5126 > Economic Nr. 5126 de marti, 19 ianuarie 2016  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 25

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Uriașa miză a luptelor în justiție pentru pădurile de la munte

Între Academia Română și diferite obști se dau bătălii grele care țin de ani și ani

articol de: Cătălina Jingoiu
Uriașa miză a luptelor în justiție pentru pădurile de la munte
 

Pădurile de pe raza județului Buzău continuă să nască vii pasiuni animate de interesele economice uriașe pentru exploatarea lor. De data recentă sînt demersurile pe care le face Academia Română după ce, la finele lunii octombrie, Tribunalul Constanța a pronunțat o soluție irevocabilă referitoare la întregirea dreptului de proprietate pînă la suprafața totală de 18.023,3 hectare obținută de Academie în județul Buzău.
Concret, hotărîrea pronunțată de magistrații constănțeni face referire la împroprietărirea cu alte aproximativ 5000 hectare de pădure pe raza teritorială a comunelor Gura Teghii și Siriu, primarii celor două localități fiind obligați la daune cominatorii de 100 lei/zi de întîrziere de la data pronunțării soluției. Totuși, primarii celor două comune sînt puși la adăpost pentru că, prin soluțiile pronunțate, magistrații au indicat și amplasamentele pe care trebuie refăcut dreptul de proprietate, amplasamente pe care sînt deja puse în posesie două obști de moșneni. Această situație a dat naștere unui blocaj întrucît comisiile locale și cea județeană de aplicare a fondului funciar nu pot acționa în nici un fel, iar singura soluție este ca, Academia Română să se adreseze instanței pentru desființarea titlurilor de proprietate obținute de moșneni.
Academia Română pune presiune pe instituțiile statului
Deși lucrurile sînt de domeniul evidenței în ceea ce privește modul în care Academia Română poate intra în posesia celor aproximativ 5000 hectare, instituția face, prin apărătorii săi, presiuni pentru schimbarea amplasamentelor încercînd să evite, astfel, deschiderea unor noi acțiuni în Justiție. În cadrul unei ședințe ce a avut loc la Instituția Prefectului Buzău, Academia Română a solicitat să fie pusă în posesie cu suprafețe aflate în proprietatea statului, solicitare respinsă categoric, atît de Direcția Silvică, cît și de celelalte instituții care au reprezentanți în Comisia Județeană de Fond Funciar. "Statul Român și-a exprimat poziția procesulă în cauză, solicitînd respingerea întrucît suprafețele de teren solicitate de reclamantă fac parte din domeniul public, proprietatea sa", se arată într-un punct de vedere official al Instituției Prefectului Județul Buzău subliniind că "Statul Român și Regia Autonomă a Pădurilor -Direcția Silvică Buzău arată că Academia Română solicită anumite amplasamente  din domeniul public al statului, altele decît cele reconstituire prin sentința civilă nr. 826/21.06.2007 (n.r. la care face referire si solutia pronunțată de Tribunalul Constanța."

Noi procese NU, anchete penale, DA! 

În ciuda faptului că, în ultimii ani, avocații Acade­miei Ro­mâne și ai obști­lor de moșneni care dețin su­-prafețe fo­restiere în nordul județului Buzău s-au întîlnit în repetate rînduri în sălile de judecată, de aceas­tă dată se încearcă evitarea unui proces.
Miza acestei atitudini de non-combat este reprezentată de inte­resul ambelor părți de a con­ti­nua exploatarea supra­fețelor forestiere deținute. Asta pentru că orice acțiune în instanță, în momentul de față, ar avea ca efect suspendarea dreptului de exploatare asupra pădurilor aflate în litigiu. Chiar dacă evită să se acționeze reciproc în instanță, părțile continuă lupta juridică. Un exemplu în acest sens îl constituie plîngerea depusă de Obștea Moșnenilor ziși de pe Buzău, la DNA-Serviciul Teritorial Ploiești, în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate al Academiei Române, pe suprafața de 18 023, 3 hectare. În susținerea sesizării sînt invocate inclusiv documente descoperite recent în Analele Academiei Române, documente care arată că donația suprafețelor forestiere, pe baza căreia s-a făcut reconstituirea, nu ar fi fost dusă pînă la capăt. În procesul -verbal al ședinței din 3 iunie 1947 a Adunării Extraordinare a Academiei Române se arată c㠄punîndu-se în discuție dificultățile legate de donațiune….a cărei perfectare a fost întîrziată deoarece nu am avut la timp autorizarea guvernului pentru acceptare. Înainte de a se obține această autorizare sub forma unui decret regal, donatoarea a notificat Academia că schimbă condițiile actului de donație" . A doua zi, într-o nouă ședință, membrii Academiei Române stabilesc că "rămîne să decidem dacă, în aceste noi condițiuni mai putem păstra donațiunile sau dacă nu este mai preferabil să le denunțăm, pornind un proces de desființare a lor, dacă nu vom cădea de acord cu donatoarele, pentru această desființare."

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU