Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5120 > Economic Nr. 5120 de luni, 11 ianuarie 2016  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 25

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Finanțele publice informează


Au fost aprobate formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor

Au fost aprobate formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor
 

Direcția Generală Regională a Finanț­e­lor Publice Galați căreia îi este arondat județul Buzău infor­mează că, în Monitorul Oficial al României nr. 979 din 30 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul președintelui Agen­ți­ei Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.         
Prin prezentul ordin se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a următoarelor formulare:  Decla­rație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (formular 010); Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (formular 015); Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice romîne și străine care dețin cod numeric personal (formular 020); Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (formular 030); Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituții publice (formular 040); Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (formular 050); Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (formular 060); Declarație privind sediile secundare (formular 061); Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (formular 070);  Certificat de înregistrare în scopuri de TVA; Certificat de înregistrare fiscală; 

Modificările trebuie aduse la cunoștință organului fiscal

Categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sînt: taxa pe valoarea adăugată; impozitul pe profit; impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; accizele; impozitul la țițeiul din producția internă; impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor; contribuția pentru asigu­rări sociale de sănătate;  contribuția de asigurări pentru șomaj; contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale; contribuția de asigurări sociale; contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale; contribuția pentru concedii și indemnizații; redevențele miniere;  redevențele petroliere; contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății; impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural; impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale; impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decît gazele naturale; impozitul pe construcții; taxă de autorizare/taxă de licență din domeniul jocurilor de noroc. Conform art. 88, alin 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni.


 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU