Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5049 > Economic Nr. 5049 de joi, 24 septembrie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 20

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

"Finanțele" fac precizări


Noi modificări legislative în privința cazierului fiscal

Cererea de eliberare a certificatului se depune la orice organ fiscal competent și se poate solicita și în format electronic

articol de: Laurențiu Marinov
Noi modificări legislative în privința cazierului fiscal
 

Faptele sancționate contravențional cu avertisment nu se înscriu Direcția Gene­rală Regională a Finanțelor Publice Ga­lați căreia îi este arondat județul Bu­zău, informează că, în Monitorul Oficial al României fost publicată O.G. nr.39 privind cazierul fiscal, în vigoare începînd cu data de 3 septembrie2015. 
  
Noul act normativ abrogă O.G. nr. 75/2001 privind organizarea și fun­cționarea ca­zierului fiscal. În continuare prezentăm principalele modificări și completări ale actului normativ men­ționat.

Eliberarea certificatului de cazier fiscal

Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, atît în cazul contribuabililor persoane fizice, cît și în cazul contribuabililor persoane juridice sau entități fără
per­sonalitate juridică, se de­pune la orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal și se poate solicita și în format electronic. În cazul de­punerii cererii de către reprezentantul legal al persoanelor fizice sau al persoanelor juridice, acesta are obligația de a prezenta documente care să ateste calitatea de reprezentant legal.

Fapte înscrise în cazierul fiscal

În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară. Faptele sancționate contravențional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal. În cazierul fiscal se înscriu și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale. Inactivitatea fiscală, cu excepția inactivității fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, prevăzută în Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală se înscrie atît în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică declarate inactivă, cît și al reprezentanților desemnați ai acestora. Înscrierea inactivității fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanților legali ai persoanei juridice, precum și al reprezentanților legali sau desemnați ai entităților fără personalitate juridică existenți în perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale. În situația în care sînt desemnați noi reprezentanți sau reprezentanți legali și se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mențiunilor privind desemnarea noilor reprezentanți legali în regis­trul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără per­so-na­litate juridică care nu se înregistrează la registrul co­merțului, inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al acestora.

Alte precizări

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor O.G. nr. 39 / 2015, prin ordin al președintelui Agenției Na­ționale de Ad­­mi­nistrare Fiscală, se vor stabili orga­nele fiscale com­­petente, procedura de înscriere, scoa­tere și rectificare a informațiilor în, sau din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, mo­de­lul și con­ținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal. 

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU