Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4955 > Economic Nr. 4955 de vineri, 15 mai 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Se apropie termenul limită


Fermierii trebuie să depună la Fisc Declarația 221

Formularul trebuie să fie depus pînă la 25 mai

articol de: Mirela DUMITRU

Contribuabilii care au obținut venituri din activitățile agricole trebuie să depună pînă pe 25 mai la Fisc declarația 221, "Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit".
Trebuie să depună acest formular persoanele fizice  care realizează venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. În cazul în care, activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligațiile declarative revin asocierii și se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligatiilor asociației față de autoritățile publice.    
 
Cine nu depune declarația

Obligativitatea depunerii formularului 221 nu le revine persoanelor fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce dețin cu orice titlu suprafețe de teren destinate producției agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee și leguminoase pentru producția de masă verde precum și pentru pășuni și fânețe naturale, destinate furajării animalelor deți­nute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit și a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Scutiți de formular sînt și contribuabilii arendatori, contribuabilii care obțin venituri din activități agricole și își desfășoară activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Suprafețele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal și genereaza venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal și contribuabilii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal și pentru care veniturile din activități agricole sunt impuse pe bază de norma de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai și până la sfârșitul anului fiscal respectiv.

Unde se depun declarațiile?

Declarația se depune la organul fiscal competent până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs și privește suprafața cultivată/cap de animal/familie de albine deținută/deținut la data declarării. În cazul contribuabililor/ asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declarația pentru anul în curs, după data de 25 mai, informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate/capetele de animale/ familiile de albine deținute la data de 25 mai;

Cum se stabilesc normele de venit?

Normele anuale de venit pentru activități agricole desfășurate individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, aplicabile în anul fiscal 2015, sînt afișate pe site-ul  Agenției Naționale de Administrare Fiscală portalul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați /Asistență contribuabili/Informații curente/Informații utile/Norme de venit sau la adresa de internet: https://static.anaf.ro/static/10/Galati/gl1_129.htm. Plata impozitului anual și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit conform deciziei de impunere anuală emisă de organul fiscal competent se efectuează în două rate egale, 50% pînă la data de 25 octombrie inclusiv și 50% până la data de 15 decembrie inclusiv.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU