Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4951 > Economic Nr. 4951 de duminica, 10 mai 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Noi obligații pentru operatorii economici


Aparatele de marcat, adaptate la cerințele Ordonanței bacșișului

articol de: Mirela DUMITRU

După publicarea în Monitorul Oficial O.U.G. nr.8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, care modifică și completează O.U.G. nr.28/1999 operato­rii economici sînt obligați să se alinieze unor noi obligații cu privire la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.      
Noile modificări se referă la obligativitatea operatorului economic de a înregistra într-un registru special, în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, pînă la repunerea în funcțiune a acestora, a tuturor operațiunilor efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Această obligație nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitate de transport în regim de taxi. Totodată, se impune obligativitatea stabilirii la momentul comercializării aparatului de marcat, a modului în care operatorul economic notifică distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată în cazul defectării aparatului. Notificarea efectuată în alt mod decît cel stabilit de părțile contractante nu este valabilă. Operatorii economici care, la data intrării în vigoare a O.U.G. nr.8/2015 nu au stabilit  modul de realizare a notificării, au la dispoziție 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, pentru realizarea acesteia. În cazul defectării aparatelor de marcat, operatorii economici au obligația să notifice imediat distribuitorul autorizat  sau unitatea de service acreditată, astfel încît utilizatorul să poată să facă dovada comunicării notificării în fața organelor de control.

Registru de bani personali la începerea programului

După publicarea noului document legislativ, ora începerii programului de lucru este obligatorie înscrierea sumelor de bani deținute de personalul operatorului economic care își desfășoară activitatea în unitatea de vînzare sau de prestare a serviciilor, într-un Registru de bani personali, special întocmit în acest sens. Modelul, conținutul registrului de bani personali, precum și procedura de înregistrare a acestuia s-au aprobat prin O.M.F.P. nr.513/2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr.300/30.04.2015. La solicitarea organelor de control personalul operatorului economic este obligat să prezinte sumele de bani deținute. De asemenea, trebuie completate dispozițiile referitoare la întocmirea documentelor justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decît cele provenite din vînzarea bunurilor sau prestarea serviciilor. Operatorul economic este obligat să întocmească documente justificative pentru sumele introduse în unitatea de vînzare, altele decît cele pentru care s-au emis bonuri fiscale sau cele înscrise în registrul special, precum și pentru sumele extrase din magazin, altele decît cele utilizate pentru a acorda rest clientului. În atribuțiile operatorilor economici revine și sarcina de a stabili, printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacșișului rămîn la dispoziția lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaților. Regulamentul se păstrează la locul de instalare a apara­tului de marcat electronic-fiscal.

Bacșișul, trecut pe bon

Potrivit ordonanței, bacșișul este definit ca fiind orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, precum și restul dat de vînzător clientului și nepreluat de acesta în mod voluntar. Suma de bani reprezentînd bacșișul se evidențiază pe un bon fiscal distinct. În cazul în care bacșișul se distribuie salariaților, acesta nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau prestări de servicii. Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaților se înregistrează pe seama cheltuielilor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU