Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4949 > Economic Nr. 4949 de miercuri, 6 mai 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

În atenția contribuabililor


Se apropie termenul limită pentru depunerea Formularului 200

Declarația poate fi depusă și online

articol de: Mirela DUMITRU

Contribuabilii pot depune formularul 200, Declarație privind veniturile realizate din România pînă la 25 mai anun­ță Direcția Generală Regională a Finan­țelor Publice Galați.    
Formularul poate fi depus și online, prin intermediul serviciului ANAF "Spațiul privat virtual", serviciul fiind disponibil la adresa https://pfinternet. anaf.ro. Această declarație este depusă de către persoanele fizice care realizează în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: activități independente (venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală), cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile realizate în calitate de uzufructuar sau alt deținator legal, activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, transferul titlurilor de valoa­re, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societă ilor închise, operaiuni de vînzare/cumpărare de valută la termen, pe bază de contract sau venituri din silvicultură și piscicultură.

Unde se depune declarația?

Formularul 200 poate fi depus la organul  fiscal  în  a  cărui rază  teritorială contribuabilul  are  adresa  unde  își are domiciliul sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România. Formularul se poate obține direct de la sediul unităților fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili/ Toate formularele, cu explicații.          

Completarea formularului on-line

Persoanele fizice care au acces la internet au următoarele opțiuni în ceea ce privește depunerea formularului 200. Fie să completeze formularul electronic și semnarea cu certificat digital calificat prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro . Formularul completat al declarației se depune în format PDF,cu fișier XML atașat.
Completarea datelor folosind serviciul Spațiul Privat Virtual se va realiza de către contribuabilii care sînt înregistrați în spațiu privat virtual și pot transmite formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate din România" selectînd cîmpul "Declarații- Completare declarații" aflat pe coloana din stînga a paginii de pornire. Persoanele fizice care nu au acces la internet pot depune declarația în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU